Klimaatconferentie

Suiriname, nabij Awarradam , maart 2006 (foto: René Hoeflaak)
Suriname, nabij Awarradam , maart 2006 (foto: René Hoeflaak)

5 december 2018: Suriname Herald berichtte dit weekend over  High Forest Cover, Low Deforestation (HFLD), conference, Resource Mobilization for Climate Finance. Een mond vol. Het is de werktitel van een klimaatconferentie  die van  11 tot en met 15 februari  2019 zal plaatsvinden in Suriname.

Door René Hoeflaak

Suriname heeft met nog tien andere landen een hoog percentage bosbedekking en speelt in die zin een belangrijk rol waar het gaat om het minimaliseren van de gevolgen van de opwarming van de aarde.  Suriname wil met de conferentie een discussie op gang brengen  over het genereren van  financiële mogelijkheden om de duurzame sociaaleconomische ontwikkeling verder op gang te brengen.

Palumue, februari 2009 (foto: René Hoeflaak)
Palumeu, februari 2009 (foto: René Hoeflaak)

Guyana, Frans-Guyana, Colombia. Peru, Butan, Belize, Panama, Zambia, Gabon en de Democratische Republiek Congo.

Suriname wordt door de klimaatverandering ook bedreigt door de zeespiegelstijging. Om die bedreiging het hoofd te bieden zoekt Suriname financiële middelen. Middelen waarover Suriname moeilijk kan beschikken, aldus Ambassadeur Milieuaangelegenheden voor Suriname, Winston Lackin.

De overige HFLD landen zijn:  Guyana, Frans-Guyana, Colombia. Peru, Butan, Belize, Panama, Zambia, Gabon en de Democratische Republiek Congo. Deze landen zoeken ,net als Suriname, naar financiële middelen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden.

Conferentie Katowice

Tijdens de conferentie wordt er gediscussieerd over hoe de toegang tot middelen vergemakkelijkt kan worden, aldus Lackin in het artikel in Suriname Herald. Suriname heeft een bosbedekking van 93 procent.

Deze week is Suriname ook vertegenwoordigd  in de COP24-meeting in het Poolse Katowice over de uitvoering van het Parijs akkoord. Voor Suriname is de conferentie van belang, omdat het land zijn identiteit naar voren zal brengen als land met het hoogste percentage aan bosbedekking, zo is te lezen in Suriname Herald.

Leave a Reply