Per inwoner van Suriname verdwijnt bijna 3 kilo plastic in de oceaan.

Gemiddeld verdwijnt per inwoner van Suriname jaarlijks bijna 3 kilo plastic afval in de oceaan, aldus een Brits onderzoek. Daarmee is Suriname wereldwijd een van de slechtst scorende landen als het gaat om afvalbeleid. De Surinaamse regering neemt maatregelen. Maar gaan die bijdragen aan de bewustwording onder de Surinaamse bevolking? ´‘de reputatie van Suriname als een van de groenste landen ter wereld staat haaks op de manier hoe het land met afval omgaat´ aldus de Britten.

Groningen, Suriname: 8 februari 2014 (foto: René Hoeflaak)

 

 

Door René Hoeflaak

De resultaten zijn te lezen in een rapport van het Brits onderzoeksbureau Utility Bidder.  Overigens onthuld het rapport ook dat Nederland tweede staat op een ander lijstje. Namelijk die  van landen die haar afval exporteert naar andere landen. Per Nederlander wordt 36,54 kg afval, in totaal 630.000 ton plastic, jaarlijks geëxporteerd naar landen als Indonesië en Vietnam.

2,89 kilo per inwoner van Suriname

Om precies te zijn stoten de inwoners van Suriname jaarlijks 2,89 kilo afval per hoofd van de bevolking de oceaan in. Daarmee staat het land helaas wereldwijd op de tweede plaats van een lijst met landen met het slechtste afvalbeheer, aldus het rapport.

Volgens het onderzoek verdwijnt het overgrote deel van het Surinaamse plastic afval in de oceaan, vooral zwerfvuil. Alleen De Filippijnen doet het op wereldniveau slechter met 3,30 kilogram plastic afval per persoon in de oceaan. Alhoewel Suriname volgens de onderzoekers stappen heeft genomen om bewustzijn te vergroten is het reeds geïntroduceerde beleid, ver van voldoende. ‘de reputatie van Suriname als een van de groenste landen ter wereld staat haaks op de manier hoe het land met afval omgaat´ aldus de Britten.

Nederland verplaatst afval naar buitenland

Volgens het rapport wordt jaarlijks 39,47 kilo afval per inwoner van Suriname  ‘verkeerd’ beheerd. Daarmee staat Suriname 3e op de slechte ranglijst.

Afval in Suriname

Maart 2016: afval aan de oevers van de Commewijne (foto: René Hoeflaak).

Op een ongedateerde pagina op de officiële website van de Surinaamse regering wordt gesteld dat de gemiddelde Surinamer dagelijks 1,00 kg afval weggooit en jaarlijks 200.000 m3 aan afval naar de vuilstortplaats Ornamibo wordt afgevoerd. De regering erkent op haar website dat het afvalbeheer in Suriname ’niet adequaat is geregeld´ en dat de vuilstortplaats veel overlast bezorgd maar wijst daarbij tegelijkertijd dat het enkele belangrijke stappen heeft  kunnen zetten in de vuilophaal in Groot-Paramaribo en andere districten.

Maatregelen Suriname

Daarnaast kondigt het een aantal (reeds ingevoerde) maatregelen en plannen aan, zoals:

  • Verder stimuleren van recycling van plastic flessen en zakken
  • Het verbieden van gebruik van plastic tasjes bij het winkelen. De consument moet haar eigen boodschappentas meenemen, een herbruikbare boodschappentas kopen of de boodschappen op een andere manier meenemen
  • Het verzamelen van plastic flessen en zakken verder opvoeren en in samenwerking met het Ministerie van OW aan selectieve vuilophaal te doen
  • Apart verzamelen van plastic flessen en zakken bij de schoonmaak van de binnenstad, pleinen en bermen door de afdeling Openbaar Groen.
  • Samen met het Ministerie van OW een gecontroleerde vuilstortplaats opzetten en tevens nagaan in hoeverre Ornamibo nog gebruikt kan en moet worden
  • Werken aan het vaststellen van normen voor adequate afvalmanagement in Suriname.
Suriname
Suriname schoon (foto: René Hoeflaak)

Plaatsen van verzamelbakken 

De in 2015 opgerichte Stichting Recycling Suriname (SuReSur) heeft al jaren in Suriname een voortrekkersrol in het bewustmaken van de Surinaamse bevolking op het gebied van recyclen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van verzamelbakken op strategische plekken en afvoer naar een  een recyclebedrijf.

In 2024 zou er inmiddels al rond de twintig ton te recyclen afvalzijn ingezameld. In alle districten heeft  SuReSur  afvalbakken geplaatst. Lees hier het artikel over SuReSur op Groenroodwit uit 2016.