Gaan Suriname en Guyana het eens worden over de brug over de Corantijne? En komt er ooit wel een brug?

Vier Chinese en een Nederlandse bouwonderneming strijden om de aanbesteding voor de bouw van de brug over de Corantijne grensrivier tussen Suriname en Brits Guyana. Komend weekend maken de Surinaamse en Guyanese presidenten een keuze. Mogelijk ook niet.  Want er zijn nog vele andere pijnpunten. Of de brug er gaat komen en wanneer is nog maar de vraag.  

Door René Hoeflaak

Deze week reisde een delegatie met ministers van Brits-Guyana naar Suriname voor een  overleg met collega’s van de regering in Suriname. Onderwerp van gesprek: de bouw van de brug over de Corantijnrivier, de grensrivier tussen beide landen.

Het overleg was bedoeld om evaluaties en vooronderzoeken van beide landen naast elkaar te leggen en te smeden tot een gezamenlijke conclusie, advies en aanbevelingen en was niet voor niets deze week gepland. Want komend weekend ontmoeten de President Santokhi van Suriname en de Guyanese President Ali elkaar in Guyana om besluiten te nemen.

 

Artist Impression brug Corantijne rivier (bron: Dagblad De West)

Voorstudies en bijgestelde begrotingen

Zoals over zware en beladen onderwerpen als de aanbesteding, de financiering en het beheer van de brug waarvan nog maar de vraag is of beide landen daar uit zullen komen. Want vanaf pakweg 2020 berichten zowel de Surinaamse als Guyanese pers vrijwel wekelijks over de mogelijke meningsverschillen tussen beide landen over deze thema´s, gevoed door tegenstrijdige informatie, kritische en cynische opiniestukken en ingewikkelde of vage berichtgevingen. Met updates over voorstudies, topografische studies, bijgestelde begrotingen en  doorberekende scenario´s.

Grensgebied Suriname-Guyana (bron kaart: http://www.caribbean360.com/)

Moleson Creek, Surinaams grondgebied en zwaardere schepen

Hoe dan ook, basis voor welk besluit dan ook, is een ontwerp en studie over de haalbaarheid en voorwaarden door ingenieursbureau WSP Caribbean. Daarin is lezen dat de brug 43 meter hoog en 12 meter breed is, twee rijbanen telt, voor 90 procent  Surinaamse grondgebied bestrijkt en een lengte heeft van zo´n 7 kilometer en bij South Drain in Suriname van land gaat en via twee eilanden eindigt bij Moleson Creek in Guyana. En dat de bouwkosten zijn begroot 370 miljoen US Dollar. En daarmee hebben we meteen een van de pijnpunten te pakken. Want na de presentatie van het ontwerp, minder dan een jaar geleden, doken er in de Surinaamse pers berichten op over bijstellingen naar boven, variërend van 500 tot zelfs boven de 600 miljoen US Dollar. Bijvoorbeeld om doorvaart voor zwaardere schepen mogelijk te maken.

14 februari 2017: Suriname, Paramaribo, De Jules Wijdenboschbrug. De brug maakt deel uit van Oost-West verbinding en is vernoemd naar de voormalige President Jules Wijdenbosch en werd op 15 april 2000 geopend. Ook over de bouw van deze brug was veel te doen (foto: René Hoeflaak).

Tolgelden

En ook is nog niet duidelijk over hoe en wie deze kosten gaan betalen. De afkorting PPP komt daarbij steeds naar boven. Dat wil zeggen op basis van Public en PrIvate Partnership gekoppeld aan concessierechten. Ook het heffen van tolgelden wordt genoemd.

Vijandige aanval op belangen van Venezuela  

Een ander pijnpunt is het beheer van (lees: zeggenschap over)  de brug. Twee weken geleden bijvoorbeeld pleitte bestuurskundige August Boldewijn in Dagblad De West, dat de jurisdictie (zeg maar het beheer en de bevoegdheid) over de brug onder Suriname zou moeten vallen en niet gedeeld, zoals nu het plan is. Hij vreest zelfs dat deling van de internationale bevoegdheid en eigendom over de brug met Guyana door Venezuela wordt geïnterpreteerd als ‘een vijandige aanval op de belangen van Venezuela, dat onlangs een groot deel van Guyana opeiste.

Tigri grensgebied

Veel Surinamers willen daarnaast dat een besluit van de bouw over de brug wordt gekoppeld aan het oplossen van het conflict over het Tigri grensgebied. Een al jarenlang slepende en sluimerende discussie tussen beide landen. Zie hier  een van mijn eerdere artikelen.

Tigri
Tigri gebied

Aanbesteding

En dan de aanbesteding. Welk bouwbedrijf wordt de bouw van de brug gegund en tegen welke prijs? Wellicht de lastigste keuze. Afgaande op diverse berichten in de Surinaamse media hebben zich vijf bouwondernemingen gemeld. Een uit Nederland, te weten Ballast Nedam en vier bedrijven uit China.

Kortom: of en wanneer de brug er gaat komen en of de brug beide landen in figuurlijke zin zal verbinden is nog verre van zeker.

Wordt vervolgd. Ik hou je op de hoogte.