Suriname wijst Nederland op foute landkaart

Nederland toont in haar officiële berichtgevingen de verkeerde landkaart van Suriname” , aldus de Surinaamse minister van Buitenlandse zaken. De onlangs aangestelde Nederlandse ambassadeur in Suriname Henk van der Zwan is daarom deze week op het matje geroepen. ”onze landsgrenzen zien er anders uit” aldus de minister. Hoe zit het precies?  

Door René Hoeflaak

Volgens artikelen in de Surinaamse pers vond de Surinaamse regering het nodig en belangrijk een duidelijk signaal af te geven richting Nederland. ‘’ er is om opheldering gevraagd en protest aangetekend. Onze landsgrenzen zien er immers anders uit ’’ aldus minister Albert Ramdin.

Reisadvies Suriname
Kaart Suriname, zonder Tigri gebied, zoals die vandaag – 27 februari 2021-  wordt getoond op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

In een interview met de Communicatie Dienst Suriname verwees de minister naar een brief die bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 is geschreven door toenmalige premier Joop den Uyl. ‘’Daarin staat exact beschreven hoe de grenzen van Suriname lopen.  En dat zijn andere grenzen dan die op de kaart die recentelijk door Nederland is gebruikt. Het is ook belangrijk voor ons dat wij internationaal erop toezien dat de landsgrenzen van Suriname gerespecteerd worden. Dat is duidelijk gemaakt aan de ambassadeur en hij gaat dat overbrengen.” aldus de minister in onder meer de Waterkant.  Volgens de minister moet Suriname hier, ondanks de vriendschappelijke betrekkingen, principieel in zijn.

Tigri gebied

Het gaat vooral en onder meer om het Tigri gebied, al 150 jaar een door Suriname en Guyana betwist gebied in het zuidwesten van Suriname, ter grootte van 15.000 vierkante kilometers (1/3 van de oppervlakte van Nederland).  Het gebied is in een driehoek vorm ingeklemd tussen de Boven Corantijn rivier en de Coeroenie rivier. Volgens Suriname loopt de grens met Guyana langs de westoever van 724 kilometer lange Corantijn en Boven Corantijn rivier. Van de Braziliaanse grens tot aan de uitmonding in de Atlantische Oceaan dus. Guyana ziet dat anders. Volgens dat land buigt de grens oostwaarts mee met de Coeroenie rivier  en behoort het Tigri gebied tot haar grondgebied.

 

Tigri
Tigri gebied

New River Triangle

In 1969 liep een conflict tussen beide landen over het gebied hoog op nadat twee Guyanese vliegtuigen op een airstrip bij kamp Tigri waren geland en Guyanese soldaten schoten afvuurden op Surinaamse soldaten. Nadat een 18-jarige Surinaamse soldaat als krijgsgevangene werd meegenomen naar Guyana, ‘stationeerde’ Guyana vervolgens binnen 2 dagen driehonderd soldaten in het gebied en wijzigde het de gebiedsnaam van ‘Tigri’ in ‘New River Triangle’. Nederland stuurde als ‘moederland’ een protestnota naar Guyana en liet het verder daarbij. In 1971 sloot Suriname met Guyana een overeenkomst om het gebied te demilitariseren. Echt gehoor heeft Guyana daar tot op de dag van vandaag nog niet aangegeven. Het grensconflict sluimert al jaren door. Zowel voor als na de onafhankelijkheid.

Jan Pronk en Joop den Uyl

De Nederlandse oud-minister Jan Pronk was als minister intensief betrokken bij de onderhandelingen tussen Suriname en Nederland over de soevereiniteitsoverdracht. Hij noemt het grensconflict in zijn boek ‘Suriname, van wingewest tot natiestaat’ een niet afgesloten hoofdstuk en beschrijft hoe de grenzen van Suriname zelfs op de ochtend van de officiële Onafhankelijkheidsdag nog niet waren beschreven.

Kaart Suruiname
De ‘juiste’ kaart van Suriname inclusief Tigri gebied

 

Uiteindelijk omschreef  de Nederlandse premier Joop den Uyl later op de Onafhankelijkheidsdag, 25 november 1975, in een brief de westgrens van Suriname als volgt.   ‘De westgrens wordt gevormd door de laagwaterlijn op de linkeroever van de Corantijn, van oorsprong tot monding. De grens loopt daardoor vanaf een nader te bepalen punt op de zuid-grens naar de oorsprong van de Boven-Corantijn, vervolgens vanaf deze oorsprong langs de laagwaterlijn op de linkeroever van de Boven-Corantijn en de Corantijn tot het punt waar de oeverlijn in de kustlijn overgaat en vanaf dit punt langs een lijn met een richting 10 graden oost van het Ware Noorden door de territoriale zee, onverminderd de rechten welke krachtens internationaal recht aan de souvereine Republiek Suriname als kuststaat toekomen in het door de voortzetting van deze lijn begrensde gedeelte van het zeegebied’.

President Ali

Hoe dan ook:  Guyana ‘rekent’ het Tigris gebied nog altijd tot haar grondgebied. Nog maar vier maanden geleden kondigde de Guyanese President Ali aan, het Tigri gebied te willen ontwikkelen voor toeristische activiteiten en toonde hij een Guyanese landkaart, inclusief het Tigri gebied, op zijn Facebookpagina.

 

Suriname
Op de Lonely Planet kaart van Suriname wordt Tigri omschreven als ‘Disputed Area)

 

De grenzen van Guyana volgens Nederland

Maar hoe zit het dan met de kaart van Guyana zoals die door de Nederlandse Overheid wordt ‘gehanteerd’?  Wel op die kaart, zoals die bijvoorbeeld wordt gebruikt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij het afgeven van het reisadvies naar Guyana, maakt het ´Surinaamse´ Tigri gebied deel uit van Guyana. Of Nederland naar aanleiding van het protest de grenzen van Suriname gaat aanpassen en ook dus beide kaarten is nog onduidelijk.

Kaart Guyana
Kaart van Guyana, zoals die door de Nederlandse Overheid wordt gehanteerd. (bron:https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/guyana/reizen/reisadvies )