Afval: Zorgen en kansen

Groningen, Saramacca, februari 2014 (foto: René Hoeflaak)
Groningen, Saramacca, februari 2014 (foto: René Hoeflaak)

Zes pick-up trucks waren er nodig om in totaal twintig ton vuil op te halen. De oever aan de Waterkant bij de Platte Brug  leek na drie weken zo langzamerhand op een vuilnisbelt. Er werd zelfs een dode koe uit het vuil gehaald. In een artikel in No Spang van 10 juni 2014 doet Sherida Monkou,  waarnemend hoofd van de afdeling Straatonderhoudsdienst van het directoraat Openbaar Groen, een dringende oproep aan de medemens om bewuster met vuil om te gaan. ‘Mensen gooien hun flessen en portiebakjes over de straat of in de rivier. Er wordt telkens –zoals nu na  drie weken- weer geprobeerd om alles weer schoon te krijgen, maar als de gemeenschap maar niet bewust wordt, kunnen we nog zoveel praten, maar niks is verholpen.” Aldus Monkou in No Spang.

Door René Hoeflaak

Maar het kan anders en er is hoop. Drie maanden geleden verscheen in diezelfde No Spang een artikel over een onderzoek van Indra Dwarksing-Darsan naar het effect van voorlichting over plastic afval.  In verband met de afronding van haar studie aan de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo onderzocht Dwarksing-Darsan in de wijk Tammenga een jaar lang de bijdrage van voorlichting aan het bewust omgaan met afval. Wat bleek; Het aantal netzakken met afval vervijfvoudigde na het geven van informatie met flyers, en via radio en TV. Maar de onderzoekster vreest dat de ‘oude’ situatie weer snelt terugkeert als de afvalzakken niet worden opgehaald door de overheid. Dwarksing-Darsan pleit dan ook voor een actieve overheid die vuilophaal- en verwerking  coördineert en stimuleert en met voorlichting en educatie bijdraagt aan het bewustwordingsproces en tot slot ook voor een  bedrijf dat zich in Suriname gaat richten op het hergebruik van plastic afval. Een kans!!!

One Comment

Leave a Reply