Suriname en Frankrijk tekenen grensverdrag

Suriname stelt grenzen. Drie weken geleden berichtte Groenroodwit nog over de westgrens Suriname. Volgens de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin wordt die grens in de Nederlandse officiële berichtgeving foutief weergegeven. Gisteren was het de oostgrens met Frans Guyana die de aandacht trok van de minister.

Guianas

Door René Hoeflaak

Want net als over de westgrens is ook over de oostgrens van Suriname al jaren onduidelijkheid en onzekerheid. De onduidelijkheid begint of eindigt op het punt waar de Lawa rivier zich afsplitst in de Litani rivier en de Marowini rivier. Volgens de Fransen (Frans Guyana heeft de status van Frans overzees departement)  loopt de grens sinds een onderling verdrag tussen Nederland en Frankrijk in 1861 langs de Litani rivier. Suriname vindt dat grens loopt langs de Marowoni, zoals besloten in 1888 door nota bene Tsaar Alexander III van Rusland, in zijn rol als bemiddelaar en grensrechter tussen Nederland en Frankrijk na onenigheid en onduidelijkheid over de grenslijn.

Den Uyl en Aaron

Een grensgeschil dat ongeacht de uitspraak van de Russische Tsaar en een later verdrag in 1915 tussen Nederland en Frankrijk eigenlijk nooit meer werd opgelost. De Nederlandse Minister-President Den Uyl adviseerde op de dag van de soevereiniteitsoverdracht, 25 november 1975, in een brief aan zijn ambtsgenoot Aaron, om de grenslijn ten zuiden van afsplitsing zo snel mogelijk met de Fransen vast te leggen.

Daar is het echter nooit van gekomen. Mogelijk tot gisteren. Want toen tekenden de Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drain samen met zijn Surinaamse collega minister Ramdin in Parijs een protocol waarin de betwiste grens tussen Suriname en Frans-Guyana wordt afgebakend, zo is te lezen in diverse media, zoals De Ware Tijd.

Marowijne

Volgens zowel De Ware Tijd als Starnieuws ‘’voorziet in de afbakening van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana vanaf de monding van de Marowijne tot de samenvloeiing van de Lawa, Litani en Maroni’’ . Wederom een multi interpretabele omschrijving. Want het jarenlang slepende geschil gaat immers over de grenslijn vanaf de samenvloeiing.

Albert Rmdin
De Surinaamse Minister van Buitenlandse zaken Albert Ramdin (foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken Suriname)

Ook de aanvullende verklaring dat beide landen het gebied tussen de Marowijne- en Lawarivier en het grensgebied gedeeld gezamenlijk zullen beheren, maakt het er niet duidelijker op.