Amerika helpt Suriname met bescherming van kustvogels

Jaarlijks trekken ruim 1,5 miljoen Noord-Amerikaanse kustvogels naar het Surinaamse kustgebied  voor een overwintering. De Surinaamse regering krijgt ondersteuning vanuit Amerika bij de bescherming en de instandhouding van de kustvogels.

Bigi Pan
Suriname, Bigi Pan, maart 2018 (foto: René Hoeflaak)

Door René Hoeflaak

Suriname is een paradijs voor vogels en vogelliefhebbers. Het land telt bijna duizend vogelsoorten. Zoals de bekende Grote Kiskadie, ofwel de Grikbie en de kolibrie, om maar twee bekende soorten te noemen. Vogels die je overal en altijd tegenkomt. Het kustgebied van Suriname is echter ook een geliefde plek voor wintergasten. Het is zelfs een van de belangrijkste overwinteringsgebieden van het Amerikaanse continent voor vogels uit Noord-Amerika en aangemerkt als Multiple Use Management Area (MUMA) zijnde internationaal beschermd natuurgebied.

US Fish & Wildlife Service 

De Surinaamse regering is zowel technisch als financieel niet in staat om het gebied en de vogels te beschermen. Maar er is goed nieuws. Want US Fish & Wildlife Service, een belangrijke Amerikaanse overheidsinstantie, die zich richt op het behoud en de bescherming van de natuur, heeft de eveneens Amerikaanse natuurbeschermingsorganisatie MANOMET een subsidie van 200.000 US Dollar toegekend om Suriname te helpen met de bescherming van het Surinaamse kust- en vogelgebied. Daarnaast draagt MANOMET en het Surinaamse ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer zelf ook 600.000 US Dollar bij.

Bigi Pan
Bigi Pan (foto: René Hoeflaak)

 

Bigi Pan

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Surinaamse ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer en richt zich met name op het natuurgebied Bigi Pan, zo is te lezen in de beschikking. Bigi Pan is een natuurgebied met mangroven, moerassen en moddergebieden in het noordwesten van Suriname en omvat bijna 70.000 hectare aan land en even zoveel water.

Over de inhoudelijke invulling van het programma hoopt Groenroodwit binnenkort nader te informeren.

Warappakreek
Monding Warappakreek in de Atlantische Oceaan, kust Suriname, maart 2016 (foto: René Hoeflaak)