Surinaams opvangtehuis STICRIS na 9 jaar weer open

Groenroodwit bericht niet alleen over initiatieven en ontwikkelingen voor reizigers naar Suriname maar bericht ook op het terrein van welzijn. Zoals de (her)opening van vrouwenopvangtehuis STICRIS

Door René Hoeflaak

Het na een brand verwoeste tehuis van STICRIS, een afkorting die staat voor Stichting Tehuis voor vrouwen in crisissituatie, werd afgelopen zaterdag na negen jaar heropend en biedt opvang aan dertien vrouwen en hun kinderen, die vluchten voor huiselijk geweld.

STICRIS

Met het onthullen van twee bedankplakkaten verrichten Aishel Moenesar-Bradley, External Affairs Representative van Apache Corporation Suriname en medeoprichtster en voormalig voorzitter van STICRIS,  Elfriede Cederboom-Ritfeld, de officiële opening, zo is te lezen op de site van Suriname Herald

De bedoeling is dat de vrouwen maximaal drie maanden zullen worden opgevangen en begeleid.

Afhankelijk van donaties 

“STICRIS is voor de exploitatie van het opvangtehuis volledig afhankelijk is van donaties” aldus Stricris-voorzitter Heidy Cederboom in haar openingsspeech. De overheid heeft toegezegd te zullen voorzien in personeel zoals maatschappelijk werksters, schoonmaaksters en bewakingspersoneel afkomstig van de ministeries van Sociale Zaken en Justitie en Politie, aldus de Suriname Herald.

Verder zijn bedrijven en personen benaderd om een kamer te sponsoren. Echter is nog niet voor alle kamers een sponsor gevonden.

De Suriname Herald meldt verder dat de beveiliging deels door de overheid wordt gedaan in samenwerking met het privé beveiligingsbedrijf United Professional Service N.V.  Het beveiligingsbedrijf doet dit tot 1 april 2021 kosteloos.

Sticris
foto: Facebookpagina STICRIS

Donaties van diverse organisaties en bedrijven in Suriname

De organisatie Quota International of Suriname had een belangrijke rol in de herbouw van het STICRIS vrouwenopvangtehuis. Quota International of Suriname is een netwerkclub van vrouwen in toonaangevende posities in Suriname en opgericht in 1997. De Quotaleden zetten hun expertise en netwerk in voor verbetering van de levensstandaard van onder meer kwetsbare vrouwen.


Bouwrijp maken

Quota heeft het terrein bouwrijp gemaakt en deels van een omheining voorzien. Deels met fysieke inzet van enkele leden, deels met een eigen donatie van US$ 20.000. Daarnaast heeft Quota met een knap staaltje fondsenwerving toezeggingen ´binnen gehaald´ voor een totaal bedrag van US$ 110.000. Een groot gedeelte is al ontvangen. Zoals US$ 30.000 van Iamgold Golf Charity Fund en US$ 50.000 van Olibis N.V. voor speciale instellingsbedden, matrassen en kussens. En last but not least: het Amerikaanse energiebedrijf Apache , dat met offshore projecten actief is in Suriname, heeft maar liefst US$ 450.000 bijgedragen.

Andere donoren zijn de Kirpalani Foundation (SRD 150.000 aan goederen voor onder meer een keuken en wasruimte),   Eco Resort (schenken van lakens, baddoeken en kussens),  Mozart Security NV  (SRD 25.000) en Cobo N.V. (de toegangspoort). De totale investering van de herbouw en de inrichting bedraagt ongeveer US$ 580.000.


Leave a Reply