WWF Guianas, toergidsen en STINASU knappen samen Surinaamse natuurparken op

Door de COVID-19 crisis is het (eco)toerisme in en naar Suriname vrijwel tot stilstand gekomen. Toergidsen hebben daarom al maanden geen inkomen meer en door de terugval van toerisme is er ook minder geld beschikbaar voor onderhoud aan de natuurparken. De organisatie die de Surinaamse natuurparken beheert,  de stichting STINASU, heeft het dan ook zwaar.

Door René Hoeflaak

Samen en met steun van WWF Guianas, onderdeel van het wereldwijde WWF (Wereldnatuurfonds) heeft een team van  toergidsen de ‘toeristvrije’ periode dan ook aangegrepen om een  onderhoudsproject op te starten waarin enkele natuurparken worden opgeknapt. En om “alles in gereedheid te brengen om na de COVID-19 crisis weer toeristen te kunnen verwelkomen”

Bij de Raleighvallen zijn al een aantal werkzaamheden afgerond. Zoals de reparatie aan elektriciteit- en waterleidingen, het maaien van gras en het vrijmaken van wandelpaden, zo is te lezen in een persbericht van WWF Guianas. De toergidsen gaan nu aan de slag in Brownsberg Natuurpark en vervolgens op Braamspunt.


Picknickbankje in Brownsberg
Opgeknapt en geschilderd picknickbankje bij Brownsberg. (foto: facebookpagina Ronny Bhoelai)

Ronny Bhoelai

De werkzaamheden staan onder leiding van toergids Ronny Bhoelai. Eerder ondernam hij al een crowdfunding initiatief om in Brownsberg Natuurpark onderhoudwerk uit te voeren. “Door het opknappen van de faciliteiten brengen we alles in gereedheid voor het moment dat we buitenlandse toeristen straks weer kunnen verwelkomen”, aldus Ronnie in het persbericht. “Daarnaast hopen we het toerisme in eigen land meer op gang te helpen. Dankzij de samenwerking met WWF-Guianas hebben we veel meer werk kunnen verrichten’

Raleighvallen

Op zijn Facebookpagina plaatst Ronny regelmatig filmpjes en foto’s van de werkzaamheden zoals die bij Raleighvallen en Voltzberg. “en natuurlijk een compliment en grote dank aan ons team van 15 man, inclusief de werkers van Stinasu op Raleighvallen. Het waren stuk voor stuk natuurliefhebbers, gidsen van beroep en vooral doorzetters. Niets hield hun tegen: een ontstoken kies, wespensteek, blaren en splinters in handen en voeten en zelfs oververmoeidheid de laatste 2 dagen. Thankz mannen, zonder jullie hadden we deze missie niet voltooid’ aldus Ronny eerder vandaag.

Suriname, februari 2011 (foto: René Hoeflaak)

Destructieve goudwinning gevaar voor toerisme

In het persbericht van WWF Guianas, legt Michiel van den Bergh, hoofd natuurbescherming van WWF Guianas uit waarom de samenwerking van groot belang is voor de Surinaamse natuur. “Met deze samenwerking willen we een eerste, bescheiden bijdrage leveren aan ecotoerisme in Suriname. Er liggen enorme kansen voor deze sector die kan uitgroeien tot een belangrijke pijler voor een groene economie.Suriname is nog steeds het meest beboste land ter wereld, maar wij zien dat onverantwoorde mijnbouw, stroperij en ontbossing in toenemende mate druk leggen op de natuur. Dit is vooral te zien op Brownsberg waar destructieve goudwinning soms tot binnen de grenzen van het park plaatsvindt. Dit ondermijnt het toerisme, wat een inkomstenbron is waar toekomstige generaties van kunnen profiteren.” 

Ter illustratie: Stinasu sloot de afgelopen dagen het park, vanwege goudwinning vanwege goudwinning met het zeer gevaarlijke cyanide. Inmiddels is het park weer geopend.Ecotoerisme in Suriname
Ecotoerisme in Suriname (foto; René Hoeflaak)

Kansen voor ecotoerisme in Suriname

Ook Stinasu is blij met de samenwerking. Directeur Kenneth Syrus. “Er liggen in Suriname grote kansen voor ecotoerisme, en daar willen we de toergidsen een belangrijke rol in geven. Zij kennen de gebieden als geen ander. Van die kennis kan veel meer gebruik worden gemaakt. Denk aan samenwerking met jachtopzieners, bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek in het veld en nog veel meer. Wij willen als Stinasu samenwerken met allerlei organisaties, zoals WWF Guianas, om het ecotoerisme te bevorderen.” aldus Kennet Syrus inhet persbericht


Leave a Reply