Directeur STS: “toerisme is een weeskind in Suriname”

Het toerisme in Suriname van de grond krijgen is nog een grote uitdaging” aldus Royce Jie Foe Sang, voorzitter van de Stichting Toerisme Suriname (STS) in de Ware Tijd van 21 oktober 2020.

De Stichting wil zich daarom omvormen tot om tot een Suriname Tourism Board naar voorbeeld van Curaçao en Aruba. Dit ook mede naar aanleiding van de prikkelende opmerkingen van de Surinaamse minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubithana tijdens een bijeenkomst in Zus & Zo op Wereld Toerismedag eind september. Tijdens die bijeenkomst gaf hij aan dat verschillende belanghebbende groepen binnen de toerismesector beter met elkaar zullen moeten samenwerken.  

Atjoni, Suriname, 26 maart 2016: een belangrijk  vertrekpunt voor een verblijf in de prachtige jungle van het 'binnenland' (foto: René Hoeflaak)
Atjoni, Suriname, 26 maart 2016: een belangrijk  vertrekpunt voor een verblijf in de prachtige jungle van het ‘binnenland’ (foto: René Hoeflaak)

Door René Hoeflaak

Jubithana noemde het feit dat de verschillende sectoren – hotels, touroperators en vliegmaatschappijen – apart naar toerismebeurzen gaan. Volgens hem is dat niet goed voor promotie van Suriname, aldus de Ware Tijd. “Ik hoor al twintig jaar dat toerisme vreselijk veel potentie heeft, maar het is een groot weeskind. De politiek pakt het op wanneer het haar uitkomt, maar ondersteuning krijgt de sector vrijwel niet”, vindt Jie Foe Sang, eigenaar van het vakantieoord Caribo Beach Resort bij White Beach.Wat is toerisme in Suriname?

Volgens Jie Foe Sang is Suriname nog niet in staat om het Surinaamse toerisme product te definiëren.  Hij ziet daarin een rol van overheid in de vorm van een toerisme autoriteit die normen en standaarden introduceert en toeziet op naleving wetgeving. Voor de STS ziet hij daarin geen rol “Wij willen niet bepalen en we willen op niemands stoel gaan zitten. Wij willen overkoepelend coördinerend zijn en geen enkele organisatie vervangen, laat dat duidelijk zijn”, aldus Jie Foe Sang in de Ware Tijd.

Suriname rivier Suriname
27 maart 2016: Pikin Slee, dorpje aan de oevers van bovenloop van de Surinamerivier (foto: René Hoeflaak)

Verdienmodel

In hetzelfde artikel geeft hij toe dat de STS lang niets van zich heeft laten horen. Als reden draagt hij aan de dat stichting failliet was. Het teruggaan naar de Kamer van Koophandel en Fabrieken vindt hij een goede ontwikkeling. Wat ´teruggaan´ betekent wordt niet helemaal duidelijk in het artikel.
Hoe dan ook, volgens Jie Foe Sang werkt de stichting op drie sporen aan een heropleving: 1) . interne organisatiestructuur 2). wet en regelgeving en 3). een verdienmodel ontwikkelen om als stichting te blijven bestaan. “


Wet- en regelgeving toerisme Suriname.

Bij een SWOT-analyse en strategiematrix voor de toerisme sector en de creatieve industrie in het Ontwikkelingsplan 2017-2021 wordt het ontbreken van adequate wet en regelgeving in het toerisme genoemd als een bedreiging. Lees hier het interview door Groenroodwit met Jerry A-Kum, directeur van STS in 2017.

Leave a Reply