Interview: Jerry A-Kum

Jerry A-Kum, directeur Stichting Toerisme Suriname (foto: René Hoeflaak)
Jerry A-Kum, directeur Stichting Toerisme Suriname (foto: René Hoeflaak)

10 maart 2017: toerisme in Suriname zit in de lift omhoog. Een van de aanjagers van de toeristensector is  Jerry A-Kum, directeur van Stichting Toerisme Suriname. Onlangs sprak Groenroodwit met Jerry over de rol van STS en zijn visie op de ontwikkelingen in de toeristensector in Suriname. ‘Zonder data kunnen we geen beleid maken’ aldus Jerry. Een gesprek met een bruggenbouwer.

Door René Hoeflaak

Stichting Toerisme Suriname is een overheidsstichting en valt onder het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Het is gevestigd in Paramaribo met  informatiecentra in Fort Zeelandia en Atjoni

Jerry: ‘ Het hoofddoel van STS is het ontwikkelen en  promoten van toerisme in Suriname. Dat laatste zowel in het buitenland als Suriname zelf. Daarbij is educatie, kwaliteitsbewaking en data research van groot belang. In dit kader hebben we onlangs  een bezoekersonderzoek afgerond dat ons relevante informatie zal opleveren.  

Zonder data, geen beleid

Genieten van de zonsopkomst in de Boven-Surinamerivier (foto: René Hoeflaak)
Genieten van de zonsopkomst in de Boven-Surinamerivier (foto: René Hoeflaak)

 Onderzoek is een belangrijk onderdeel van STS, zo benadrukt  Jerry nogmaals. ‘Vorig jaar zijn we dan ook binnen de STS gestart met een Tourism Research Team met vertegenwoordigers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, Ministerie van Arbeid, Ministerie van Financiën,  Luchthavenbeheer, de Centrale Bank van Suriname, het Planbureau, de ICT Associatie van Suriname en STS zelf. Dit om vooral ook uniformiteit in onze data te bewerkstelligen. De  Tourism Sattelite Account Training van eind februari  is een van de projecten van het team. Want zonder data kunnen geen beleid maken’

Jerry, je hecht veel waarde aan dataverzameling. Wil dat zeggen dat er nu geen informatie is?  Binnenkomende reizigers leveren bijvoorbeeld al jaren de witte papiertjes in bij de douane bij binnenkomst in Suriname. ‘Dat papiertje is een onderdeel van dataverzameling. Het genoemde bezoekersonderzoek geeft veel meer informatie over reisdoelen, uitgaven en besteding. En waar aan. Kortom, informatie die we kunnen gebruiken voor productontwikkeling’

Werkgelegenheid

 ‘We hebben meer dan drieduizend bezoeker geënquêteerd. De eerste uitkomsten presenteren we later in maart.  We willen het onderzoek aan aantal keer per jaar uitvoeren  en later ook vaststellen wat toerisme betekent voor werkgelegenheid. Indirect en direct. Met harde informatie kunnen we ook invloed uitoefenen op de politiek. Het laatste onderzoek was in 2004’  aldus Jerry die STS ook ziet als een linking pin tussen overheid en het werkveld.

Samenwerking

Onder aanvoering van A-Kum zoekt  STS de samenwerking.  Zoals met SHATA, de Suriname Hospitality and Tourism Association waarin een groot aantal organisaties uit de private sector hun krachten bundelen. Verder laat hij weten dat STS en de Vereniging van Tourguides volgend jaar een intentieverklaring tekenen met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. ‘We willen – als pilot- starten met het uitreiken van badges aan gidsen die voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria’

STS timmert hard aan de weg. Naast dataresearch is promotie een belangrijk doel  van STS. In februari  ondertekenden   STS en de stichting Professionele Chefs Associatie Suriname een Memorandum of Understanding om het culinaire toerisme te promoten.

Verder wijst Jerry tijdens ons gesprek in het Eco Resort op de samenwerking met de Nationale Voorlichtingsdienst bij het maken van een promo film over Suriname, een op handen zijnde destinatiegids die ook gepresenteerd zal worden op de volgende Internationale Toeristenbeurs in Berlijn en de gesprekken met de Surinaamse Ambassades in Den Haag en Brussel over het toerisme naar Suriname.

September toeristenmaand

Februari 2017: rijen reizigers wachten voor de douanecontrole op Johan Pengel International Airport om Suriname binnen te komen (foto: René Hoeflaak)
Februari 2017: reizigers wachten voor de douanecontrole op Johan Pengel International Airport om Suriname binnen te komen (foto: René Hoeflaak)

En september roepen we uit tot toeristenmaand waarbij we ons met diverse activiteiten richten op de binnenlandse toerist. Dit om enerzijds bewustwording over toerisme in eigen land te vergroten maar het Surinaamse publiek ook een kans te geven kennis te maken met de toerismesector.  Bijvoorbeeld door Surinamers een kijkje achter de schermen te laten nemen in hotel of in de verkeerstoren.  Maar ook met speciale sociale tarieven voor de Surinaamse toerist. Veel Surinamers zijn nog nooit in een hotel geweest’

In Suriname is veel mogelijk

Jerry is positief over de toekomst van het toerisme in Suriname. Zeer positief zelfs ‘De aankondiging van reisorganisatie TUI om vanaf komende lente in samenwerking met SLM naar/op Suriname te vliegen biedt veel kansen en geeft een positieve impuls. Met de campagne van TUI zullen veel mensen interesse krijgen in een reis naar Suriname.  We spreken elkaars taal. Suriname heeft veel te bieden. Natuur, cultuur, birdwatching etc.  In Suriname is veel mogelijk. Groei van de toerismesector creëert werkgelegenheid  en helpt in zekere zin dan ook armoede te bestrijden’

Suriname richt zich niet alleen op Nederlandse toeristen.  Jerry; ‘We richten ons ook op bezoekers uit  Duitsland en België.  En met SLM  zijn we in gesprek over een campagne om reizigers uit Aruba, Curaçao, Frans Guyana en Noord-Amerika te trekken.

Jerry onderschrijft mijn mening dat de binnenstad van Paramaribo geen visitekaartje is en dat stadsherstel wel essentieel is bij het aantrekken van toeristen. ‘Het herstel is in gang gezet. Maar het gaat langzaam. In toerisme moet je soms geduldig zijn, René’       

Binnenlands toerisme

Aan het einde van ons  gesprek wijst  Jerry nogmaals op het belang van binnenlands toerisme. Door de Surinamer zelf dus. ‘We willen Surinamers trotser maken op hun land en ons meer richten op de Surinamer zelf. De Surinamer is hier immers 365 dagen per jaar’

Na regen volgt altijd zonneschijn in Suriname (foto: René Hoeflaak)
Brokopondo meer, februari 2014: na regen volgt altijd zonneschijn in Suriname (foto: René Hoeflaak)

Leave a Reply