Zonne-energieschool

Granman Forsterschool (foto: Stichting d'ONS)
Granman Forsterschool (foto: Stichting d’ONS)

27 maart 2017: Granman Forsterschool in Langatabiki wordt multifunctioneel zonne-energieschool in Suriname!

Het dorp Langatabiki in Suriname, is omringd door kleinschalige goudmijn-activiteiten. Bij de goudwinning wordt kwik gebruikt en dit heeft destructieve gevolgen voor mens en natuur. Om het bewustzijn te vergroten hebben stichting Duurzaam Ontwikkeling Nederland en Suriname (d’ONS) en stichting Onderwijs der EBGS besloten de handen in één te slaan door het opzetten van een duurzame onderwijs leerlijn ten behoeve van de EBGS school – Granman Forster – te Langatabiki aldus een persbericht van de Stichting d’ONS van vorige week.

Door René Hoeflaak

Met de nieuwe leerlijn zullen de leerkrachten van de school de leerlingen bewust maken van het noodzakelijk behoud van het Surinaams Amazonegebied en tegelijkertijd bijdragen aan het behoud hiervan.

Leerlingen Granman Forsterschool (foto: Stichting d'ONS)
Leerlingen Granman Forsterschool (foto: Stichting d’ONS)

Dit project wordt een voortzetting van het concept dat nu in het dorp Nieuw Koffiekamp in het district Brokopondo met veel succes wordt uitgevoerd. Dit concept bestaat uit het toepassen van zonne-energie (via zonne-panelen), computers die draaien op zonne-energie en de invoer van een duurzame leerlijn op de computers, waarmee kinderen handvatten krijgen hoe om te gaan met het behouden van het Amazonegebied, maar vooral hoe het onderwijsniveau van de kinderen kan worden vergroot.

De kern van de leerlijn is om handvatten te bieden aan kinderen bij het duurzaam behouden van hun eigen omgeving en de wereld daarbuiten. Middels dynamische werkvormen en gebruik van ICT faciliteiten zullen de leerlingen leren hoe ze zelf een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame ontwikkeling van hun omgeving en hun toekomst.

Concept duurzame leerlijn en zonne-energie

Dit concept is zeer geschikt voor Suriname en vooral de leerlijn kan bijdragen om het onderwijsniveau te verhogen op de Granman Forsterschool in het dorp Langatabiki.
Dit project is verder mede mogelijk gemaakt door een gezamenlijk zonne-energie project dat is uitgevoerd te Langatabiki door de Franse organisatie EDF, het Surinaams zonne-energie bedrijf Guguplex en het District Commissariaat. Vanuit dit project zijn er zonne-panelen en laptops ter beschikking gesteld voor de school.

Vervolgens is de leerlijn samengesteld door een nauwe samenwerking tussen d’ONS en de staf van stichting Onderwijs der EBGS en de Granman Forster school. Het resultaat van deze hechte samenwerking heeft geleid tot de voltooiing van de leerlijn en de implementatie hiervan op de Granman Forsterschool.

Samen met de opening van deze zonne-energieschool is de introductie van deze leerlijn een primeur voor district Sipaliwini in Suriname. Deze pilot zal in dit gebied een jaar draaien en worden geëvalueerd.

Kinderen

Het onderwijspakket van de duurzame leerlijn is bestemd voor de kinderen van groep 1 t/m 8. De hoofdthema’s van de leerlijn zijn natuur, water en energie en als volgt onderverdeeld:
Groep 1 en 2 en 3
Thema: water, zon, licht en warmte
Groep 3 en 4 en 5
Thema: voedsel en omgeving

Groep 6 en 7 en 8
Thema: energie en klimaatverandering

Doel

Granman Forsterschool (foto: Stichting d'ONS)
Granman Forsterschool (foto: Stichting d’ONS)

Tijdens de lessen ontdekken de leerlingen op een praktische en schoolse manier van alles over hun eigen omgeving en de wereld daarbuiten (ze brengen bijvoorbeeld een bezoek aan natuurgebieden in Suriname). Leerlingen leren hoe hun eigen keuzes kleine en grote gevolgen voor hun omgeving en hun toekomst hebben. De leerlingen werken op door zonne-energie aangedreven computers, die op het multifunctionele Granman Forsterschool aanwezig zijn. De leerlijn zal een aanvulling zijn op het bestaande natuuronderwijs curriculum van de basisscholen in Suriname.

Langatabiki

Het dorp ligt in het district Sipaliwini, en maakt deel uit van het ressort Paramacca en telt 1.000 inwoners, waarvan 100 kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar. Een deel van deze kinderen (46%) zit op de Granman Forsterschool. De school bestaat uit 46 leerlingen en 7 leerkrachten. De prestaties van de school zitten op het landelijk niveau.

De ambitie van de school is om de kinderen goed onderwijs te bieden en deze leerlijn draagt via het begrijpend – lezen, verschillende werkvormen, spel en zang daaraan toe. d’ONS, EBGS en het bedrijf Guguplex alsook het District Commissariaat hopen hiermee een bijdrage te leveren aan goed onderwijs, maar bovenal handvatten te bieden aan kinderen bij het behouden van het Surinaams Amazonegebied. De Johan Ferrier Fonds heeft tenslotte, middels een gift, bijgedragen aan de stimulerende inrichting van de school waar de lessen onderwezen zullen worden.

 

Leave a Reply