Olie en brug?

23 december 2019: Vandaag kondigde oliemaatschappij ExxonMobil aan dat het wederom een oliebron heeft ontdekt voor de kust van Brits Guyana, buurland van Suriname. Zo is te lezen in Starnieuws van vandaag.

Door René Hoeflaak

Suriname, 14 februari 2017: Raffinaderij van Surinaamse Staatsolie Maatschappij  (foto: René Hoeflaak)
Suriname, 14 februari 2017: Raffinaderij van Surinaamse Staatsolie Maatschappij (foto: René Hoeflaak)

Het is de 15e ontdekking van een oliebron in het zogenaamde Stabroek-blok, een gebied met olievelden voor de kust van Brits Guyana. De nieuwe vondst betekent dat de eerdere schattingen van 6 miljard vaten aan winbare oliereserves voor de kust van Brits Guyana worden overtroffen Ter vergelijking: Suriname wacht nog steeds op zijn eerste offshore winbare reserves, aldus Starnieuws.

Hoogste prioriteit

Parallel en gelijktijdig met de nieuwe olievondst is het bericht in Starnieuws de Guyanese minister van Openbare Infrastructuur, David Patterson, tijdens een ontmoeting met zijn Surinaamse collega Vijay Chotkan heeft afgesproken dat de aanleg van een brug over de Corantijnrivier, de grensrivier tussen beide landen, de hoogste prioriteit heeft voor 2020. De enige manier om nu Suriname te bereiken vanuit Brits Guyana en andersom is over water. Volgens de Guyanese Minister Patterson is Suriname net zo geïnteresseerd in dit project als Guyana zelf.

Toerisme en handel

Volgens de Guyanese minister zal de bouw van deze brug een impuls geven aan het toerisme en de handel in de regio. Hij riep de bewoners in de grensregio op zich voor te bereiden op een enorme groei en ontwikkeling. De Surinaamse minister van Handel, Industrie en Toerisme Stephen Tsang zei eerder dit jaar in de Ware Tijd bij eerdere olievondsten in Guyana dat het district Nickerie een belangrijke rol zal krijgen bij de bouw van de brug. “De brug is een must, willen wij meeliften met de ontwikkelingen in ons buurland. Ongeacht wanneer wij olie gaan vindenOliewinning in de buurt van Boskamp, Suriname, 12 maart 2018 (foto: René Hoeflaak).
Oliewinning in de buurt van Boskamp, Suriname, 12 maart 2018 (foto: René Hoeflaak).

Het plan voor een brug over de Corantijnrivier is verre van nieuw. Al vanaf 1998 worden er gesprekken gevoerd tussen beide landen en met diverse partijen Wie ‘brug over de Corantijnrivier’ googlet komt een waslijst van berichten tegen. In 2010 werd de bouwopdracht aan het Nederlandse Ballast Nedam ingetrokken omdat de financiering niet rondkwam. Ook in 2016 en 2019 liepen de gesprekken en onderhandelingen over de aanleg van de brug vast op financiering en/of juridische perikelen tussen beide landen.

Grensconflicten

Olieboringen in het grensgebied tussen Guyana en Suriname zorgen al jaren voor spanningen tussen beide landen. In 2000 hing een militair conflict in de lucht en enterde de Surinaamse marine vier schepen van een Canadees oliebedrijf dat olieboringen deed in opdracht van Guyana. Guyana maakte net als Suriname en het huidige Frans Guyana lange tijd deel uit van Hollands Guyana. Het huidige Brits Guyana werd in 1796 door de Engelsen bezet en in 1814 uiteindelijk formeel door Nederland overgedragen. Het land is vanaf 1966 onafhankelijk.


Leave a Reply