Interview: Iris Gilliad

PURP: renovatie vier historische panden (Image: PURP projecy)
PURP: renovatie vier historische panden (Image: PURP project)

8 februari 2019: eind vorig jaar berichtte Groenroodwit over PURP, een programma voor de revitalisering van de historische binnenstad van Paramaribo. Groenroodwit sprak onlangs met Community Officer Iris Gilliad.

Door René Hoeflaak

PURP staat voor Paramaribo Urban Rehabilitation Program en wordt uitgevoerd in opdracht van de regering van Suriname en wordt gefinancierd met een lening van 20 miljoen US Dollar van de Inter-American Development Bank (IDB).

Toeristen en economische bedrijvigheid

Gilliad: ‘Er is nu geen economische bedrijvigheid. Rond het middaguur is het leeg in de binnenstad.  We willen de openbare ruimten ontwikkelen en meer mensen naar de binnenstad trekken. Bijvoorbeeld om te winkelen. Maar ook toeristen. De binnenstad  staat sinds 2002 op  de UNESCO werelderfgoedlijst en is daarmee aantrekkelijk voor toeristen. Kortom, we willen de binnenstad economisch en sociaal leefbaarder maken’’

Vier panden

Het project omvat diverse projecten ter verbetering van de openbare ruimten o.a de renovatie van vier monumentale  panden die minimaal voldoen aan de volgende criteria: overheidsgebouw,  op dit moment niet  in gebruik door mensen, in deplorabele staat en gelegen binnen het gebied dat op  de UNESCO Werelderfgoedlijst staat

Gilliad: ‘We starten in 2019 met de reconstructie van het oude, in 1996 afgebrande, Parlementsgebouw aan de Henck Arronstraat  2-4 en het voormalig Ministerie van Algemene Zaken aan de Henk Arronstraat 6..  De gebouwen zullen worden gebruikt voor de operationele diensten van DNA, verder als  expositieruimte,  bibliotheek en voor gesprekken tussen burgers en parlementariërs.’

Niet gelijktijdig

Na de reconstructie van het voormalige Parlementsgebouw en Ministerie van Algemene Zaken volgt de renovatie van het  gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken aan de Waterkant 32, daarna die van de Vreemdelingenzaken aan de Mirandastraat 10 en vervolgens het monumentale pand van  het Ministerie van Justitie & Politie aan de Henck Arronstraat 1/ hoek Mirandastr en tenslotte Grote Combéweg 3, eveneens van het Ministerie van Justitie en Politie. Panden die voldoen aan de eerder genoemde criteria. Ook de verkeersmobiliteit zal worden aangepast  Gilliad’ niet alles zal gelijktijdig plaatsvinden’

Bedrijfsleven en woonfuncties

Gilliad: ‘de gerenoveerde panden zullen niet alleen een overheidsbestemming krijgen maar ook te huren zijn door bedrijven. Daarmee financieren we het onderhoud’

We werken er aan maar het  heeft geen prioriteit in 2019, aldus Gilliad op mijn vraag of het PURP project ook voorziet in het creëren van woonfuncties in de binnenstad.  ‘Woonfuncties in de binnenstad willen we op termijn terugbrengen. Maar dat bekijken we later. Er is wel onderzoek geweest naar de belangstelling . We moeten onderzoeken hoe we wonen in de binnenstad betaalbaar kunnen maken. Bijvoorbeeld voor studenten of gezinnen. We hebben daar immers nog geen ervaring mee’

Tekening van situatie parlementsgbouw Henck Aaronstraat na renovatie
Tekening van situatie parlementsgbouw Henk Arronstraat na renovatie

Eind juni.

Deze maand is er een meeting met alle betrokkenen rondom het project Herbouw Parlementsgebouw en voormalig Ministerie van Algemene Zaken. ‘Daarna volgt de aanbesteding en als alles vlot loopt, starten we eind juni met de eerste werkzaamheden’ aldus Iris Gilliad.

Communicatie

Over de voortgang van het PURP project en bijvoorbeeld de overlast voor het verkeer etc.  zal de komende tijd regelmatig worden gecommuniceerd via sociale media en traditionele communicatiemiddelen zoals kranten .

Toerismeplan

Iris Gilliad sluit ons gesprek af met de mededeling dat er rondom  de ontwikkeling van de historische binnenstad ook een toerismeplan zal komen. ‘ Maar niet in 2019’. Groenroodwit  blijft de ontwikkelingen volgen.

 

Leave a Reply