Geen open luchtverkeer tussen Suriname en Nederland

KLM vliegtuig op luchthaven Zanderij (foto: René Hoeflaak)
KLM vliegtuig op luchthaven Zanderij (foto: René Hoeflaak)

Frans Timmermans, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken is tevreden over de huidige luchtvaartafspraken tussen Nederland en Suriname, zo is te lezen in het antwoord van de  minister op schriftelijke kamervragen van het Tweede Kamerlid Farshad Bashid van de Socialistische Partij (SP), over de open sky – relatie tussen Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Voor Nederland bestaat geen noodzaak om de bestaande afspraken aan te passen.

Maar er kan, volgens Timmermans, altijd gepraat worden met Suriname over verdere liberalisering van de luchtverbinding. Suriname heeft de kwestie overigens nog niet bij Nederland aangekaart.

Door René Hoeflaak

De huidige luchtvaartovereenkomst tussen Nederland en Suriname staat overigens los van de luchtvaartrelatie tussen Aruba en Suriname en/of Curaçao en Suriname. De luchtvaartafspraken tussen landen binnen het Koninkrijk  met andere landen betreft een eigen aangelegenheid.

De minister ontkracht hiermee de berichten in de Surinaamse krant De Ware Tijd dat een open sky-relatie tussen Suriname en Curaçao en tussen Suriname en Aruba afhangt van de afspraken tussen Nederland en Suriname. Dat is niet het geval. De landen van het Koninkrijk gaan primair over hun eigen luchtvaartbeleid.

Luchtvaartverdrag Nederland en Suriname

Belangrijk in het antwoord van de minister is ook zijn bevestiging op de vraag dat het huidig luchtvaartverdrag voor vluchten tussen Schiphol en Zanderij geen ruimte biedt aan vliegtuigmaatschappijen buiten die twee landen. Mondiale luchtvaartovereenkomsten voorzien uitsluitend in afspraken over luchtdiensten door luchtvaartondernemingen die zijn gevestigd in het grondgebied van één van de betreffende landen, aldus de minister. Eenvoudigweg omdat elk land alleen over zijn eigen grondgebied en daarbij behorend luchtruim afspraken kan maken.


Dit is ook het geval voor wat betreft de verbinding tussen Nederland en Suriname. In artikel 4 van de  luchtvaartovereenkomst tussen Suriname en Nederland is vastgelegd dat maatschappijen die gerechtigd zijn geregelde luchtdiensten uit te voeren tussen Suriname en Nederland gevestigd dienen te zijn op het grondgebied van Suriname of Nederland.

Afspraken luchtruim Suriname 

Als een maatschappij uit een ander land wil vliegen tussen Suriname en Nederland, dient de overheid van het land van afkomst van de betreffende luchtvaartmaatschappij hiertoe bilateraal afspraken te maken met zowel Suriname als Nederland.

De huidige overeenkomst tussen Suriname en Nederland kent geen beperkingen omtrent het aantal vluchten dat aangewezen maatschappijen mogen uitvoeren. Wel ten aanzien het aantal maatschappijen, zijnde maximaal drie per land. Er is dus nog – naast KLM en SLM, ruimte voor twee andere maatschappijen uit ieder land.

De huidige luchtvaartovereenkomst tussen Nederland en Suriname staat dus los van de afspraken tussen Aruba en Suriname.One Comment

Leave a Reply