Record aantal vluchten en cruiseschepen naar Bonaire.

Terwijl de zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering voor Bonaire toenemen, vloog een record aantal van 436 duizend passagiers in 2023 van en naar het eiland en zal in 2024 een record aantal cruiseschepen de ankers uitgooien voor de kust van Bonaire. Een eiland, dat zich nog altijd graag profileert als paradijs voor de rustzoekende toerist op zoek naar kleinschaligheid. Maar voor hoe lang nog?

Boinaire
Cruiseschip voor de kust van Bonaire (foto: René Hoeflaak)

Door René Hoeflaak

Het exacte aantal vertrekkende en aankomende passagiers op de luchthaven van Bonaire is 436.914. Een stijging van 3,1% in vergelijking met 2022 en 10,8% meer dan in 2019. Volgens de website Bonaire.nu zit de stijging vooral in de groei van het aantal passagiers naar buureilanden zoals Curaçao en Aruba. Dat aantal steeg met bijna een kwart (159.790 passagiers). Het aantal passagiers van en naar Noord-Amerika bleef vrijwel gelijk en het aantal passagiers van en naar Nederland daalde zelfs. Een wel met bijna 8% naar in totaal 185.991. Flamingo Airport is de vierde luchthaven van Nederland.

Toronto en Bonaire

Voor 2024 verwacht Bonaire International Airport N.V. (BIA) een gematigde stijging van het aantal passagiers. Onder meer door de start van een nieuwe lijndienst van en naar het Canadese Toronto en een toename van het aantal vluchten van en naar andere Amerikaanse stede. Wat onder een gematigde toename wordt verstaan is niet bekend.

We hebben veel waardering voor de luchtvaartmaatschappijen die ons eiland afgelopen jaar hebben verbonden met de regio en met de rest van de wereld’’ aldus directeur Maarten van der Scheer van de luchthaven in het artikel op Bonaire.nu. Hij benadrukt dat lokale bevolking ook meegroeit en profiteert van het toenemend aantal bezoekers’’ .

Bonaire
Dos Pos Hiking Trail, Rincon, Bonaire (foto: René Hoeflaak)

Baanverlichting

Om aan de aan de eisen van de International Civil Aviation Organization voor burgerluchtvaart te blijven voldoen gaat het vliegveld samen met het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in 2024 haar baanverlichting – de zogenaamde Airfield Ground Lighting (AGL)- vernieuwen.  Het vervangingsproject wordt geleid door Rijkswaterstaat. Het bedrijf SPIE Nederland uit Breda gaat de werkzaamheden uitvoeren.

De AGL-installatie bestaat uit baanverlichting, aan vliegverlichting, kabels, putten, (nood)stroomvoorziening en besturingssystemen, aldus SPIE Nederland op haar website. In totaal zullen enkele honderden duurzame ledlampen en armaturen worden geplaatst en tientallen putten en bijna 100 kilometer aan kabel worden aangelegd. De vervanging van de AGL-installatie zal in de eerste helft van 2024 starten en vooral ’s nachts plaatsvinden zodat het luchtverkeer er geen hinder van ondervindt.

Bonaire
Bonaire, Lac Cai (foto: René Hoeflaak)

211 cruiseschepen

Begin vorige maand sprak het havenkantoor van Bonaire de verwachting uit in 2024 af te stevenen op een recordaantal cruiseschepen dat het eiland aan zal doen. In 2019 deden 175 cruiseschepen de haven van Bonaire aan. Het havenkantoor verwacht voor 2024 een stijging naar een aantal van 211. De stijging staat op gespannen voet met de schade aan het koraal, veroorzaakt door cruiseschepen en de opwarming van het zeewatertemperatuur en onderstreept nog maar eens de wereldwijde spagaat tussen economische en milieubelangen.

Maximale stijging

In november 2021 sprak ik in een artikel op Groenroodwit met Miles Mercera, CEO van Tourism Corporation Bonaire. Hij prees Bonaire toen aan als eiland dat zich onderscheidt door haar puurheid, ongereptheid, rust en kleinschaligheid. Om dat te bereiken en te behouden pleitte hij voor een beperking van de groeiende instroom van toeristen en een maximale stijging van 7 a 8 duizend per jaar. Een uitdaging.

Miles Mercera
Miles Mercera in 2021(foto: René Hoeflaak)

Beau van Erven Dorens

Afgelopen weekend was te lezen dat TV presentator Beau van Erven Dorens zijn bekendheid in will zetten voor het behoud van Bonaire’s onderwaterparadijs door een onderzoek van Blue Defenders te ondersteunen en promoten, zo is eveneens te lezen op Bonaire.nu.

Bonaire heeft op dit moment 86 officiële duikspots. Volgens het Greenpeace rapport  ’ De impact van klimaatverandering op Bonaire’ uit 2022 zijn er daarvan bij het slechtste aarde opwarmscenario in 2050 nog maar 13 over door afgestorven koraal. Op 11 januari 2024 stapten 8 inwoners van Bonaire en Greenpeace Nederland naar de rechter om de Nederlandse Staat te dwingen tot een actiever klimaatbeleid op Bonaire. Lees hier meer over de inhoud van de dagvaarding.

Bonaire
Bonaire (foto: René Hoeflaak)