2024: Juridisch Loket en BSN voor inwoners Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Het Nederlandse kabinet is afgelopen week akkoord gegaan met een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Huffelen om alle inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba een burgerservicenummer toe te kennen. Hiermee worden onder meer de digitale overheidsdiensten voor de inwoners van de eilanden toegankelijker. Daarnaast komt er een Juridisch Loket. ”de hoogste tijd” aldus minister Weerwind.   

Door Rene Hoeflaak

Het akkoord op het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijkrelaties en Digitalisering werd  22 december 2023 bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid

Het doel van de wet is om de digitale overheid en samenleving in Caribisch Nederland te versterken. ‘’Het beschikken over een uniek en persoonsgebonden nummer, zoals het Burgerservicenummer gaat het leven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba gemakkelijker maken” aldus de staatssecretaris.

DigiD en eHerkenning

Het voorstel is een mijlpaal voor de inwoners van de drie BES eilanden. Want met een BSN nummer kunnen zowel de 29.000 inwoners als ondernemers toegang krijgen tot de inlogmiddelen van de digitale overheid in Nederland, zoals DigiD en eHerkenning en daarmee zaken met de overheid regelen

Het wetsvoorstel wordt overigens nog wel voor advies aan de Raad van State voorgelegd waarna het medio 2024 aan de Tweede Kamer wordt aangebonden.

Juridisch Loket voor en op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius

Eveneens werd vorige week bekend gemaakt dat Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming een Juridisch Loket in Caribisch Nederland gaat oprichten voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Met de komst van een Juridisch Loket, zoals die er ook is in Europees Nederland, wordt de toegang tot rechtshulp en rechtsbijstand gemakkelijker en daarmee laagdrempeliger voor ook de inwoners van de eilanden. Het loket in Caribisch Nederland zal bestaan uit fysiek toegankelijke locaties met waar nodig ondersteuning vanuit het Loket in Europees Nederland, zo is te lezen in een artikel d.d. 21 december op Regio Online .

Sint-Eustatius, Oranjestad (foto: René Hoeflaak)

‘Hoogste tijd’  

Minister Weerwind: ‘‘Medewerkers van het Juridisch Loket bieden rechtshulp elke dag in Europees Nederland. Hoog tijd dat ook de inwoners van Caribisch Nederland hier gebruik van kunnen maken.”

Bij het Juridisch Loket is een Eerste hulp bij juridische vragen: je kan er terecht voor gratis informatie over rechten en plichten, ondersteuning bij het oplossen van problemen en of geschillen, hulp en  advies over wonen, werken, politie, justitie, inkomen, conflicten met buren,  schulden, incasso, scheiding en familiezaken etc.  Maar ook voor het melden van discriminatie en juridische hulp bij ongelijke behandeling. Het Juridisch Loket richt zich overigens op particulieren en niet op ondernemers.

Saba
Politiebureau in The Bottom op Saba (foto: René Hoeflaak)

Hulp en advies in eigen taal, afgestemd op de eilanden

Het Juridisch Loket zal de hulp en ondersteuning afstemmen op de vraag op de eilanden. Zo moeten mensen er in hun eigen taal informatie, hulp en advies krijgen van professionals die zelf een band met de eilanden hebben, zo is te lezen in het genoemde artikel. Bestaande maatschappelijke organisaties op de eilanden worden actief betrokken bij de dienstverlening.

Bonaire (foto: René Hoeflaak)