35 nieuwe keversoorten ontdekt op Saba en Sint-Eustatius

De website Nature Today publiceert vandaag een artikel over kevers op de eilanden Saba en Sint-Eustatius. Onderzoekers registreerden de afgelopen jaren 35 nieuwe keversoorten. Men vermoedt echter dat er op de twee eilanden nog veel meer keversoorten zijn.

Sint-Eustatius
Sint-Eustatius, december 2019 (foto: René Hoeflaak)

Door René Hoeflaak

Want ondanks de registratie en documentatie van de 35 nieuwe keversoorten, wordt geschat dat dit aantal nog geen kwart is van de totale keverpopulatie op Saba en Sint-Eustatius. Driekwart is nog onbekend. Dit als gevolg van een ‘taxonomische belemmering’, dat wil zeggen een tekort aan kennis en onderzoekers, zo is te lezen in het artikel.

19 nieuwe soorten voor de Nederlandse Antillen

Van de 35 ‘nieuw’ ontdekte keversoorten waren er 19 nieuw voor de (zes) Nederlandse Caraibische eilanden.  Zoals de snuitkever Trichobaris Bridwelli.  Beide eilanden kennen nu samen 217 officieel geregistreerde keversoorten.

Saba
Saba, december 2019 (foto: René Hoeflaak)

Cruciale rol, bestrijding plagen 

Kevers hebben cruciale rol in de natuur en zijn van vitaal belang bij het recyclen van voedingsstoffen uit dode bladeren en brengen natuurlijk afval terug in de grond. Bovendien houden ze de insectenpopulaties onder controle en voorkomen ze daarmee bijvoorbeeld rupsenplagen, aldus Nature Today.

Wereldwijd zijn er meer dan 350.000 keversoorten.

Interesse in een reis naar Bonaire of andere Nederlandse eilanden op de Antillen.  En de diverse mogelijkheden? Stuur een mail naar rene@groenroodwit.nl of neem contact op met ABC Travel . We vertellen je er graag meer over.