UTSN ondersteunde 181 Nederlands-Surinaamse projecten: directeur Richard Born is optimistisch over volgende termijn

De UTSN (Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland) financiert namens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gezamenlijke activiteiten en projecten van Nederlandse en Surinaamse maatschappelijke organisaties. De UTSN is een samenwerkingsverband tussen adviesbureau Berenschot en NIKOS , een Instituut voor Kaderontwikkeling en Onderzoek in Suriname. Groenroodwit sprak met Richard Born, consultant bij Berenschot en projectdirecteur van UTSN in Nederland.

UTSN

Door René Hoeflaak

De UTSN is een initiatief van de toenmalige Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Koenders en gestart in 2008. De oorspronkelijke en eerste termijn van de faciliteit was 4 jaar en eindigde in 2012. Die termijn werd daarna nog twee keer verlengd. De huidige termijn loopt af in 2021. Verspreid over de drie termijnen is € 25 miljoen ter beschikking gesteld aan ruim 180 projecten.

Born: ‘’doel van het UTSN is het financieren van projecten die gericht zijn op het versterken van het maatschappelijke middenveld in Suriname. Het moet gaan om non-profit  projecten waarbij minimaal één Surinaamse en één Nederlandse partner met elkaar samenwerken. Denk daarbij aan projecten in de gezondheidszorg, welzijn, cultuur, taal of sport etc. met de bedoeling om van elkaar te leren’’

181 projecten in Suriname

In de eerste termijn van 2008 tot 2012 was aanvankelijk 8 miljoen euro beschikbaar. Omdat het aantal aangevraagde en kwalitatief volwaardige projecten de verwachtingen overtrof werd dat bedrag verhoogd naar 12 miljoen, verdeeld over 94 uiteenlopende projecten. Zoals de opzet voor een studie Psychologie aan de Anton de Kom Universiteit, een regionale werkplaats in Botopasi en ICT opleiding op HBO niveau.

UTSN projectdirecteur Richard Born

Na twee opeenvolgende positieve evaluaties door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse volgde een 2e en 3e termijn waarin nog eens 87 projecten werden ondersteund en succesvol uitgevoerd. Door overheidsbezuinigingen werd het beschikbare budget per termijn echter wel verlaagd naar € 6,5 miljoen. De huidige termijn loopt dit jaar af.

Mogelijke verlenging huidige termijn

’In de huidige termijn ondersteunen we 40 projecten. Door de beperkingen van COVID-19 crisis is een aantal projecten echter vertraagd. Bijvoorbeeld door reisbeperkingen of de beperkingen ten aanzien van groepsgrootte. Ingehuurde projectmedewerkers moeten door de vertraging langer dan eerder voorzien door met hun werk. Dat kost geld. We hebben het Ministerie daarom gevraagd de huidige termijn met een jaar te verlengen en extra budget beschikbaar te stellen. Het besluit daarover verwachten we ieder moment’’

Volgens Born is de Twinningfaciliteit een nuttig en goed instrument om de relatie tussen Suriname en Nederland te verbeteren en te depolitiseren.’’ Mede ook omdat we geen geld geven aan de overheid maar uitsluitend aan maatschappelijke instellingen en projecten. Er is geen inmenging of bemoeienis van de politiek. Verder is het beheer in handen van derden, zijnde Berenschot in Nederland en NIKOS in Suriname. Als projectvoorstellen raken aan het beleid van de Surinaamse overheid of na afloop daarvan financiële middelen vereisen vanuit publieke middelen in Suriname vragen we wel een adhesie verklaring van de overheid om de duurzaamheid  van de projecten te borgen’’

UTSN Alapudu Suriname
Enkele personen van het inheemse dorp Alalapadu bezig met Braziliaanse noten waaruit Tuhka olie wordt gewonnen (foto: UTSN)

Planning, competenties en duurzaamheid

Bij de beoordeling van de projectaanvragen en de toekenning van de financiering wordt onderscheid gemaakt in kleine (tot € 30.000,00) en grote (tot maximaal € 200.000,00) projecten. ‘’ Verder moeten de aanvragen SMART zijn geformuleerd. Dus met een duidelijke relatie tussen doelen, activiteiten en middelen. Daarnaast toetsen wij of daadwerkelijk alle projectpartijen actief betrokken zijn en of die betrokkenheid ook logisch is. Idem voor wat betreft de doelgroep. Verder moeten we ervan overtuigd zijn dat er in een behoefte wordt voorzien. Daarnaast kijken we naar planning, competenties en duurzaamheid’’ aldus Born.

UTSN kick off Suriname
Kick off meeting UTSN project Matawai gebied: Bewustmaking & Engagement van de dorpen (foto: UTSN)

Goede maner om Suriname te helpen

Richard Born spreekt in de ‘wij’ vorm. Ieder project wordt gezamenlijk, zorgvuldig en neutraal beoordeeld door zowel Berenschot in Nederland als NIKOS in Suriname. Beide organisaties kennen onafhankelijk van elkaar scores toe. De gemiddelde waardering geeft uiteindelijk de doorslag. Ook tijdens en na de uitvoering wordt ieder project geaudit. Net als de UTSN zelf.

Berenschot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Born is optimistisch over een eventuele verlenging met een 4e termijn vanaf 2022. ‘’Het besluit moet nog door het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden genomen. De Twinning faciliteit is een goede manier gebleken om samen te werken en Suriname te helpen. Maar eerst de evaluatie van de huidige termijn afronden’’

NB: Klik hier voor eerdere berichten op Groenroodwit over UTSN projecten. Klik hier voor de ondersteunde projecten van 2017-2021.

UTSN Suriname
Start van het project MBO Hotelschool (foto: UTSN)