Aanstellen leraren op Saba eenvoudiger

Voor schoolbesturen op Saba wordt het aantrekken van leraren van buiten het eiland eenvoudiger. Verder krijgt Saba meer bevoegdheid bij de uitvoering van onderstand verlening.

Door Rene Hoeflaak

Beide besluiten zijn te lezen in een brief die de Nederlandse staatsecretaris Bas van´t Wout vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief staat dat hij het Besluit onderstand BES heeft gewijzigd en het bestuurscollege van Saba meer bevoegdheid krijgt bij de uitvoering van onderstand verlening.

Saba, The Bottom
Saba, The Bottom, 3 december 2019 (foto: René Hoeflaak)

Leraren op Saba

Het besluit is mede het gevolg van een herhaaldelijk verzoek van het bestuurscollege van Saba om – uit efficiency oogpunt- een aantal overheidstaken zelf uit te voeren. Verder schrijft de staatssecretaris dat schoolbesturen in Saba voor leraren van buiten het eiland geen tewerkstelling vergunningen meer hoeven aan te vragen. Dit voortvloeiend uit de wens van Saba om vacatures voor onderwijsfuncties die lokaal niet kunnen worden opgevuld, sneller in te vullen.

Onderstand Antillen 

De term onderstand wordt in de overzeese Caribische rijksdelen gebruikt voor de in Nederland vergelijkbare term ‘bijstand’. Volgens het eindrapport bestaansrecht sociaal minimum Caribisch Nederland ontvingen op 31 december 2017 28 inwoners van Saba onderstand. Dat aantal was toegenomen als gevolg van de orkaan Irma.Leave a Reply