Uitbannen kwik

23 augustus 2017: vorige week trad het Minamata-verdrag in werking. Suriname is een van de ondertekenaars.  Het verdrag voorziet in de wereldwijde bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de negatieve effecten van kwik. 

Door René Hoeflaak

Goudmijn in Suriname.  Bij de goudwinning komt  schadelijk kwik vrij. (foto: www.nokwik.sr)
Goudmijn in Suriname. foto: www.nokwik.sr)

Een van de afspraken in het verdrag- vernoemd  naar de Japanse stad Minamata, waar de bevolking in de jaren 1950-1960 het slachtoffer werd van een kwikvergiftiging-  is de afbouw en uiteindelijk uitbanning van het gebruik van kwik in een aantal producten en het opstellen van regels ten aanzien van kwikgebruik n de Ambachtelijke en Kleinschalige Mijnbouw (ASGM).

Volgens de Surinaamse minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, laat de Surinaamse regering hiermee dat ze serieus werk maakt van het uitbannen van het gebruik van kwik.

Overleg met alle actoren

Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos) ondersteunt het ministerie in het maken van beleid en de uitvoering hiervan.

In Dagblad De West benadrukt de minister dat de regering in de afgelopen periode met alle actoren in de mijnbouwsector heeft overlegd. Het is nu aan de Nationale Assemblee om de ratificatie van het verdrag goed te keuren.  Het verdrag biedt Suriname ook de mogelijkheid en kans om technische en financiele hulp te ontvangen.

Milieurisico

Kwik is een belangrijk hulpmiddel in de kleinschalige goudwinning omdat goud zich kan binden aan kwik. Deze verbinding noemt men een amalgaam. Door het branden van amalgaan wordt het goud verwijderd. Na het branden van het amalgaam met gebruik van een retort hou je een doré over. Zo een doré bevat nog zeker 20 g kwik per kg goud. Dit kwik komt vrij bij het smelten van zo’n doré in goudverwerkingsbedrijven. De vrijkomende kwikdamp heeft een negatieve impact op het milieu.

NO KWIK

Milieuactivisten noemen de situatie rondom de kwikwinning in Suriname schrikbarend. In eerdere artikelen in Surinaamse over dit onderwerp wordt beweerd dat tussen  de dertig en veertig duizend kilogram kwik zou worden gebruikt in de kleinschalige goudwinning.

De Surinaamse beweging NO KWIK pleit en strijdt al jaren voor een kwikveilig Suriname.

NO KWIK

Leave a Reply