Interview: Rob Boot

15 mei 2016: onderweg van Nederland naar Suriname raakte ik in het vliegtuig in gesprek met Rob Boot. Rob zet zich intensief in voor de restauratie van oude monumentale panden in de binnenstad van Paramaribo als kwartiermaker en adviseur bij NV Stadsherstel Paramaribo.

Door René Hoeflaak

Het kantoor van Stadsherstel Paramaribo aan de Zeelandiaweg in Paramaribo (foto: René Hoeflaak)
Het kantoor van Stadsherstel Paramaribo aan de Zeelandiaweg in Paramaribo (foto: René Hoeflaak)

Stadsherstel Paramaribo is in 2007 opgericht als gevolg van een samenwerking tussen  Stadsherstel Amsterdam (opgericht in 1956) en de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) en  is gevestigd in een monumentaal gebouw tegenover Fort Zeelandia. Net als de oorspronkelijke doelstelling in Amsterdam koopt Stadsherstel Suriname wegkwijnende panden, restaureert ze en zorgt voor een levensvatbare bestemming.

En dat is niet zo gemakkelijk. ‘want in de directe omgeving is sloop van monumenten de meest gangbare aanpak van stadsvernieuwing. De monumentenwet is helaas een papieren tijger. Een doortastende ondernemer, die geen boodschap heeft aan gebouwd erfgoed krijgt meestal z’n zin’ zo is te lezen op de website van Stadsherstel’

Amsterdam 1960

De situatie in Paramaribo lijkt op die van Amsterdam rond 1960. Dat wil zeggen: 1). veel verwaarloosde gebouwen 2). open terreinen worden parkeerplaats of vuilstort 3).  voor monumentenzorg bestaat weinig belangstelling 4). de karakteristieke beeldbepalende architectuur lijkt  geen toekomst meer te hebben en 5). eertijds fraaie straten met bomen zijn niet bestand tegen toenemende parkeerdruk.

Toch is de situatie niet helemaal vergelijkbaar. Want sinds 2002 heeft de historische binnenstad van Paramaribo de status van cultural site met ‘uitzonderlijke universele waarde’ door haar plaatsing op UNESCO’s Werelderfgoedlijst.

De plaatsing heeft helaas nauwelijks geleid tot beleidsmaatregelen om de historische stad te beschermen te verbeteren of te verfraaien. Wetgeving rond monumentenzorg wordt onvoldoende gehandhaafd en de overheid, die haar eigen panden verwaarloost treedt niet op tegen nalatige eigenaren, zo is te lezen in een presentatie van Stadsherstel.

Vrienden van Stadsherstel Suriname

Paramaribo, pand aan de Costerstraat voor restauratie (foto: presentatie Stadsherstel Paramaribo)
Paramaribo, pand aan de Costerstraat voor restauratie (foto: presentatie Stadsherstel Paramaribo)
Paramaribo, pand Costerstraat na restauratie (oto: presentatie Stadsherstel Paramaribo)
Paramaribo, pand Costerstraat na restauratie (oto: presentatie Stadsherstel Paramaribo)

De herstel- en restauratiewerkzaamheden zijn mogelijk dankzij de financiële inbreng van enkele aandeelhouders. Maar dat gaat moeizaam. Want  het kleine groepje enthousiastelingen dat Stadsherstel Suriname op de been houdt hebben dringend ondersteuning nodig.

Zo is het plan ontstaan om naar Amsterdams voorbeeld, een “Vereniging Vrienden van Stadsherstel Suriname” op te richten. Ledenwerving, financiële ondersteuning, monumentenexcursies, erfgoededucatie zijn onderwerpen, waarover de eerste Vrienden op dit moment in gesprek zijn.

Open monumentendag

We hebben stappen gemaakt’ aldus Rob na terugkeer in Nederland eind april. ‘Er is inmiddels een nieuw bestuur voor de op te richten vereniging Vrienden van Stadsherstel Paramaribo. Nieuwe enthousiaste mensen die naast andere activiteiten ook de Open Monumentendag in Paramaribo gaan organiseren (najaar 2016).’ 

Teach the teacher

Een andere activiteit voortvloeiend uit de samenwerking is het  organiseren van een leerwerktrajecten voor jonge bouwvakkers in Suriname. Onder het motto ‘teach the teacher’ kwamen vorig jaar twee ervaren Surinaamse uitvoerders naar Amsterdam om kennis te maken met de werkwijze van Stadsherstel Amsterdam.

Vijf huizen

Stadsherstel is er tot nu toe in geslaagd vijf huizen aan te kopen. Drie zijn inmiddels  gerestaureerd. Een pand aan de Zwartenhovenbrugstraat is bijna klaar. De restauratie van een huis aan de Prinsessestraat gaat binnenkort van start.

Zwartehovenbrugstraat 116, een van de 5 gerestaureerde panden, na restauratie. (foto: presentatie Stadsherstel Paramaribo)
Zwartehovenbrugstraat 116, een van de 5 gerestaureerde panden, na restauratie. (foto: presentatie Stadsherstel Paramaribo)

One Comment

 • Limoen

  Zo wat doet dit mij goed. Heb het altijd al zo triest gevonden dat die panden stonden weg te rotten.
  Ben erg blij dat er iemand is opgestaan om het opzich te nemen.
  Jammer genoeg niet een van onze eigen mensen. Wij waarderen niet wat wij hebben.
  Hopelijk krijgt hij heel veel steun in de vorm van financiele hulp
  Maar er is gelukkig een begin gemaakt.

Leave a Reply