Interview: Carmelita Haynes

Carmelita Haynes is voorzitter en oprichtster van de Stichting MammaeCare Body and Mind. De stichting zet zich in voor vrouwen met borstkanker. Voor veel Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is praten over borstkanker een taboe.  De stichting wil graag een inloopcentrum in Suriname een centrum openen voor vrouwen met borstkanker.

Door René Hoeflaak

Carmelita Haynes (foto: René Hoeflaak)
Carmelita Haynes (foto: René Hoeflaak)

In september 2010 voelde Carmelita (55) een knobbeltje in haar borst. Drie dagen later hoorde ze in het ziekenhuis het slechte nieuws. De diagnose was  borstkanker. Haar wereld stortte in. Ze was er gelukkig vroeg bij. Een periode met bestralingen volgde. ‘Het viel mij in de wachtkamer telkens weer op dat  alleen Nederlandse vrouwen over hun ziekte en leed praatten. Vrouwen met een andere culturele achtergrond zoals Surinaamse vrouwen draaiden zich vaak weg. Praten over borstkanker bleek een taboe. Ik bemerkte bij die vrouwen een gevoel van schaamte. Onterecht uiteraard. Want het overkomt je. En bovendien is het leed erger als je het alleen doorstaat

De onterechte schaamte bij haar Surinaamse medepatiënten hield Carmelita bezig. Bovendien zei een stem in haar dat ze iets moest doen met hetgeen haar was overkomen. En dus besloot ze een stichting op te richten. Haynes;  ‘doel van de stichting is het taboe op praten over borstkanker onder Surinaamse vrouwen te doorbreken. Borstkanker raakt niet alleen je lichaam maar ook je geest. Vandaar de naam MammaeCare Body and Mind’ 

De stichting bestaat nu ruim twee jaar. Met zeven vrijwilligers en ervaringsdeskundigen richt MammaeCare Body and Mind zich vooral op vrouwen in Suriname. ‘Eén van onze projecten is ‘praatmaatje’ waarin we  Surinaamse vrouwen koppelen aan een praatmaatje in zowel  Suriname als in Nederland. Op dit moment hebben we 25 ‘lotgenoten’ in Suriname gekoppeld aan onze vrijwilligers. Tijdens de gesprekken kunnen ‘lotgenoten’ hun hart luchten, ervaringen delen, informatie opvragen of vragen stellen. Wij stellen de vragen dan door aan artsen, chirurgen en ziekenhuizen in Nederland en koppelen de antwoorden  dan terug. De contacten met de Nederlandse vrijwilligers  verlopen  bijvoorbeeld via Skype.  Onze vrijwilligers in Suriname zijn gepensioneerde ex-verpleegkundigen met ervaring in Nederland met wie we regelmatig contact hebben.Daarnaast zijn we bekend bij artsen en ziekenhuizen’

MMCMammaeCare Body and Mind helpt en ondersteunt niet alleen met woorden maar ook met daden. Carmelita ‘naast het project praatmaatje zenden we gereinigde en nieuwe borstprotheses, aangepaste lingerie en pruiken naar Suriname. Daarnaast organiseren we ook lezingen en festiviteiten in Nederland. Want de stichting zet zich niet alleen in voor vrouwen in Suriname. Iedereen is bij ons van harte welkom. 

De ambitie van MammaeCare Body and Mind is om haar activiteiten en ondersteuning verder uit te breiden. ‘Mijn droom en onze wens is om terplekke in Suriname ondersteuning en activiteiten aan te bieden door het oprichten van een locatie voor en over vrouwen met borstkanker. Een locatie die dient als  inloophuis, ontmoetingsplaats en informatiecentrum voor lotgenoten. Iedere financiële bijdrage is dan ook van harte welkom. Want praten over je ziekte verzacht het leed’

Noot: MammaeCare Body and Mind  is een non-profit organisatie en is voor financiering van haar activiteiten volledig afhankelijk van sponsorbijdragen, donaties en giften. Zie voor meer info: http://mammaecarebodyandmind.com/

Leave a Reply