Interview: Bert Schreuders

15/11/2013: Voor GroenRoodWit.nl sprak ik met Bert Schreuders  van het Mondriaan College in Paramaribo.  Het Mondriaan College biedt voortijdig schoolverlaters – drop outs-  de gelegenheid een kans alsnog een MBO-diploma  te halen. Er is echter een tekort aan leermiddelen zoals computers. Hulp uit Nederland kan het Mondriaan College  dan ook goed gebruiken. 

Door René Hoeflaak

Bert: “Drop out, het voortijdig en dus zonder diploma verlaten van de middelbare school is helaas een bekend verschijnsel in Suriname. De overgang van de lagere school naar de middelbare school is vaak te groot. Dat komt onder meer door het klassieke systeem van lesgeven”

Kan je daar een voorbeeld van geven?  “Bij het Mondriaan College staat competentiegericht onderwijs voorop. Wij onderwijzen in gedrag en houding en leren onze studenten zelfstandig werken. Dit in afwijking tot het klassieke onderwijs in Suriname waar het vooral gaat om het uit je hoofd leren van boeken. Die basiskennis komt vanzelf wel, zo vinden wij”.Logo

 

Alhoewel de naam het wellicht doet vermoeden heeft het Mondriaan College  in Suriname geen financiële banden met de gelijknamige R.O.C.’s  in Nederland. “Alhoewel de contacten wel warm zijn” aldus Bert.

Het Mondriaan College telt op dit moment honderd leerlingen. Bert. “ Eigenlijk zijn we te klein. We groeien uit ons jasje. Na iedere aanmelding volgt een intakegesprek. Een aantal kandidaten valt af in verband met ongeschiktheid maar helaas ook omdat we eenvoudigweg  geen plek meer hebben. Dat is mij een doorn in het oog”.

Hoe verloopt de opleiding verder?  “We pakken de opleiding op waar de studenten gebleven zijn en na anderhalf jaar verlaten ze onze school met een volwaardig MBO diploma. We bieden vier richtingen aan. Administratie, ICT, Commercieel en Beveiliging. We hebben zowel een dag- als avondopleiding. De dagopleiding is vol. Het onderwijsmodel begint aan te slaan hier in Suriname. We krijgen steeds meer media-aandacht”.

Diploma uitreiking op het Mondriaan College (foto. www.mondriaancollege.net)
Diploma uitreiking op het Mondriaan College (foto. www.mondriaancollege.net)

Op het Mondriaan College wordt lesgegeven door twaalf docenten. Daarnaast zijn vijf coaches beschikbaar om de studenten te begeleiden. De rol van Bert Schreuders, die in Nederland ruime ervaring heeft als trainer en docent, is vooral die van begeleider, ondersteuner en adviseur van zowel docenten, coaches en het bestuur. ‘Maar helaas heeft het Mondriaan College net als het gehele onderwijssysteem in Suriname een tekort aan leermiddelen.’

Bert, waar moet ik dan aan denken?  ‘Het Mondriaan College heeft vooral dringend behoefte aan computers. Iedere gebruikte computer of toetsenbord is meer dan welkom. Maar ook oudere uitgaves van leerboeken zijn – in overleg- meer dan welkom. We zoeken dan ook nadrukkelijk de publiciteit en doen een vriendelijk en dringend beroep aan bijvoorbeeld bedrijven, instellingen en organisaties in Nederland om afgeschreven computers af te staan aan het Mondriaan College”.

GroenRoodWit.nl werkt graag mee aan deze oproep van Bert Schreuders. Ziet u  mogelijkheden en bent u geïnteresseerd. Dan kunt u contact opnemen met Bert Schreuders via zijn  E-mail adres: info@stornix.nl.

“We hebben een opslagplek in Nederland. Het transport en de verscheping  regelen wij zelf’  zo voegt Bert hier aan toe.

GroenRoodWit zal de ontwikkelingen rondom het Mondriaan College blijven volgen.

Leave a Reply