Nederland stelt extra 19 miljoen euro beschikbaar voor onderhoud klifwand Sint-Eustatius

De Nederlandse regering stelt € 19 miljoen beschikbaar aan Sint-Eustatius om de klif aan de havenzijde van het eiland te stabiliseren. De eerder uitgevoerde stutwerkzaamheden blijken namelijk niet voldoende.

Sint-Eustatius
Sint-Eustatius, uitzicht op Oranjebaai vanaf Oranjestad (foto: René Hoeflaak)

Door René Hoeflaak

De beschikbaarstelling van het bedrag van € 19 miljoen euro moet echter nog wel worden goedgekeurd door de Tweede Kamer tijdens de bespreking van de voorjaarsnota. Eerder maakte de Nederlandse regering al 10 miljoen euro vrij om de klifwanden te stutten. Onder meer om te voorkomen dat rotsblokken van – door geiten kaalgevreten-  klifwanden naar beneden op de openbare weg vallen.

Loslopende geiten

Uit nader onderzoek bleek echter dat er meer maatregelen nodig zijn op een veel groter deel van deze klif aan de havenzijde van Sint Eustatius, zo is te lezen op Rijksoverheid.nl. De belangrijkste maatregelen zijn het verwijderen van loslopende grazende geiten tegen de klifwanden en de uitvoering van een onderhoudsplan. De staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, heef het bestuurscollege van Sint Eustatius daarom dan ook gevraagd daarover maatregelen te nemen en afspraken te maken, voordat het geld definitief beschikbaar wordt gesteld.

Geiten op Sint-Eustatius
Geiten op Sint-Eustatius (foto: René Hoeflaak)

Onderzoeksrapporten

Het Openbaar Lichaam van Sint-Eustatius is verantwoordelijk voor de staat en voor het onderhoud van de klif. In verband met de omvang, de uitvoering en de financiering van de herstelwerkzaamheden vroeg Sint-Eustatius de Nederlandse overheid officieel om hulp. De regeringscommissaris Alida Francis gaf vorig jaar al aan dat veel meer financiële middelen nodig zijn dat de reeds eerder beschikbare 10 miljoen.

De afgelopen pakweg vijf jaar verschenen diverse rapporten van meerdere onderzoekbureaus over de veiligheid en staat van de klifwand aan de haven van Sint-Eustatius. Onder meer van Royal Haskoning/DHV De conclusie was telkens eensgezind: maatregelen en ingrijpen zijn noodzakelijk. De klifwand is instabiel. Delen van de wand kunnen loslaten en op de openbare weg en onderliggende restaurants terecht komen. Het gevaar op grond- en aardverschuivingen tijdens orkanen neemt toe.