Rapport: gemiddelde temperatuur Suriname eind van de eeuw 5 graden hoger

Suriname is bijzonder kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering, zo is te lezen in een onderzoeksrapport van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Alhoewel het land op dit moment gebukt gaat onder wateroverlast ‘wordt Suriname de komende decennia droger en heter’ aldus het rapport.

Door René Hoeflaak

Het rapport verscheen in juli 2021 maar diverse media zoals Dagblad De West besteden er nu aandacht aan, wellicht aangewakkerd door de extreme regenval in Suriname van de laatste weken. In de inleiding van het rapport wordt Suriname omschreven als een van de best bewaarde schatten van Zuid-Amerika met een rijke biodiversiteit als nergens anders. Maar ook een land dat staat voor uitdagingen waar het gaat om klimaatverandering. Reden genoeg voor mij om het rapport eens door te lezen.

Bigi Pan
Kust- en natuurgebied Bigi Pan, maart 2018 (foto: René Hoeflaak)

Als factoren die die kwetsbaarheid vergroten noemt het rapport de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, kwetsbare bossen en ecosystemen zoals mangroven die kwetsbaar zijn voor verval en het feit dat 87 procent van de bevolking woont in lager kustgebieden. Daar waar ook de meeste  economische activiteit plaatsvindt.

Droge seizoenen en overstromingen in Suriname

Nu al ervaart Suriname de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals uitgebreide kusterosie, langdurige droge seizoenen en frequente overstromingen. Het rapport is opgesteld in opdracht van de Surinaamse regering ter ondersteuning bij besluitvorming op lange termijn kwesties. Mede omdat er geen diepgaande  studies waren over  hoe  het  toekomstige  klimaat van  Suriname  eruit  zou  kunnen  zien  en de impact daarvan op de verschillende sectoren.

Het IDB draagt de naam ´Mainstreaming  Climate  Change  in  Sustainable Decision-Making tools´ en memoreert onder meer aan het  SOC (State of Climate) rapport, een internationaal erkend en gezaghebbend onderzoeksrapport dat jaarlijks verslag doet van de status van de wereldwijde klimaatverandering.

Commewijne, maart 2016 (foto: René Hoeflaak)

Droger, warmer en meer wind in Suriname

De SOC beschrijft en voorspelt de gevolgen voor Suriname bij een gemiddelde en ernstige CO2 uitstootscenario. In beide scenario’s voorspelt het voor de komende decennia een droger en heter Suriname. De verwachting  is ook dat  de  regenval  gedurende  alle  seizoenen zal afnemen, waarbij de neerslagperioden intenser en zeldzamer zullen worden. Ook de wind zal – weliswaar matig- toenemen.

Regenval in Suriname
Regenval in Paramaribo (foto: René Hoeflaak)

Suriname moet aan het eind van deze eeuw rekening houden met een gemiddelde temperatuurstijging van 27°C naar 32°C of  33°C waarbij de maximumtemperatuur voor het grootste deel van het land zal stijgen van 32°C naar 37°C of 39°C. De neerslag zal afnemen van 500 mm tot 3 duizend mm per jaar.

Paramaribo, Sipaliwini, Brokopondo en Wanica

Paramaribo, Sipaliwini, Brokopondo en Wanica worden genoemd als meest blootgestelde en kwetsbare districten. Sipaliwini en Brokopondo vanwege hun kwetsbare landbouw- en infrastructuursectoren.

Stroomversnelling bij Isadou, 10 februari 2017 (foto: René Hoeflaak)

Het IDB rapport waarschuwt ook voor de effecten van de zeespiegelstijging op Suriname. Zoals overstromingen, verzilting en de beschadiging van waterwerken zoals bruggen en verminder van de kwaliteit van het water.

14 februari 2017: Suriname, Paramaribo, De Jules Wijdenboschbrug..(foto: René Hoeflaak).