Suriname start twee projecten om de kust te beschermen

De kust van Suriname verliest aan terrein door erosie.  Deze maand starten twee projecten om  hieraan een einde te maken en de kust beschermen. Beide projecten worden uitgevoerd onder coördinatie van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Door Rene Hoeflaak

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu voert de projecten niet alleen uit. Ze doet dit samen met de Anton de Kom Universiteit . De Amazone Cooperation Treaty Organization (ACTO) financiert de projecten voor een bedrag van 300 duizend Amerikaanse dollar , zo is te lezen in diverse Surinaamse media. De ACTO is een intergouvernementele milieu organisatie gevormd door de acht Amazone landen: Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela.

Warappakreek
Monding Warappakreek in de Atlantische Oceaan, kust Suriname, maart 2016 (foto: René Hoeflaak)

Kustlijn Suriname verloor 200 meter

Het eerste project met de naam ‘Enhancing resilience of the coastal ecosystem using natural infrastructure’ heeft tot doel de veerkracht van de kust te vergroten door de bouw van units die sediment opvangen en de schade aan mangrovebossen te herstellen over een lengte van 2 km. De kustlijn van Suriname verloor de laatste tien jaar 200 m aan erosie.

Sediment is door wind, water en/of ijs getransporteerd materiaal zoals grind, klei, zand, silt, slib en lutum. Jaarlijks voert het Amazone stroomgebied miljarden kubieke meters slib naar de Atlantische oceaan. Een deel daarvan stroomt langs de kust van Suriname. Door de bouw van de genoemde sediment trapping units zal de kust beter worden beschermd en zal de  groei van de mangrovebossen toenemen. Daardoor zal de biodiversiteit toenemen en de natuurlijke bescherming van de kust verbeteren.

Blue Economy in Suriname

Het hoofddoel van het tweede project, onder de naam ´Advancing a Blue Forests for Blue Economy´ betreft ook de mangrovebossen volgens het model ´Blue Forest for a Blue Economy”. Een model dat eerder in Kenya werd toegepast en waarbij lokale gemeenschappen maximaal profiteren van de sociaal- economische activiteiten die hierdoor ontstaan. De term  Blue Economy  is een economie waarbij winst wordt gegeneerd door lokale duurzame projecten.

WarappaKreek Suriname
Warappakreek,  mangrovegebied aan de kust van Commewijne 30 maart 2016 (foto: René Hoeflaak),

De term ontstond ongeveer 10 jaar geleden, maar er is nog steeds geen algemeen aanvaarde terminologie over blauwe economie. Ik zeg dat de blauwe economie gaat over winstgenererende activiteiten die eigendom zijn van of worden uitgevoerd door de lokale bevolking. Het is duurzaam en beperkt zich niet tot natuurlijke hulpbronnen. De blauwe economie beperkt zich bijvoorbeeld niet tot visserij en aquacultuur, maar omvat ook toerisme, mijnbouw en transport.

Eerder berichtte Groenroodwit over een vogelbeschermingsproject aan de kust van Suriname.

NB:interesse in een reis naar Suriname? En de diverse mogelijkheden? Stuur een mail naar rene@groenroodwit.nl of neem contact op met ABC Travel . We vertellen je er graag meer over.