Schenking fietsen aan Suriname

De afgelopen weken werden 30 fietsen verscheept van Nederland naar Suriname. Bestemd voor de Rotary Club Paramaribo. Afzender: de Rotary Club Oosterhout in Nederland. 

Door René Hoeflaak 

Na een selectieprocedure en tussenkomst van de Stichting Bruggenbouwers zijn de fietsen (zowel dames- als herenmodellen) bij aankomst in Suriname beschikbaar gesteld aan onder meer de Stichting Organisatie Hindoe Media Suriname Stichting Organisatie Hindoe Media (OHM), aldus de Ware Tijd.

 

Fietser in Boskamp
Fietser in Boskamp, Suriname, februari 2018. Noch fiets noch fietser hebben iets met het artikel te maken (foto: René Hoeflaak)

 

De OHM schonk ze op haar beurt zaterdag jl. aan inwoners van bejaardentehuizen, pupillen van kinderhuizen, behoeftige studenten en andere burgers het district Paramaribo die dringend een fiets nodig hadden. Bijvoorbeeld om naar school of werk te gaan.

Rotary Club Paramaribo

Bij de overhandiging waren vertegenwoordigers van zowel de Rotary Club Paramaribo Central als de Stichting Organisatie Hindoe Media aanwezig.  Enkele studenten lieten een bedankbriefje met gedichten en leuke teksten voor de beide serviceclubs, zo is verder te lezen.

Nederland en Suriname

 

Niet alle fietsaanvragen werden gehonoreerd. Honderden aanvragen moesten worden afgewezen. Volgens OHM bestuurslid Panday is er echter een container met fietsen in aantocht, zo is te lezen op de website van OHM Suriname.

Op facebook plaatste de Stichting Bruggenbouwers vandaag een oproep om 20 euro per persoon te doneren voor de volgende verscheping van 400 fietsen.